Ako vyplniť záznam o nehode

Viete ako vyplniť záznam o nehode?

1037

Celkové hodnotenie článku

Rated 0 out of 5

Stačí chvíľka nepozornosti a aj tomu najlepšiemu vodičovi sa občas môže pritrafiť nešťastie. Ak sa už ale stane, ako je potrebné postupovať pri dopravnej nehode a viete ako správne vyplniť záznam o nehode?

záznam o nehode, nehoda
Viete ako vyplniť záznam o nehode?

Aký je postup pri dopravnej nehode?

 1. Zabezpečte miesto nehody – zapnite varovné svetlá, okamžite si nasaďte reflexnú vestu a umiestnite výstražný trojuholník tak, aby bol dobre viditeľný.
 2. V prípade zranenia, poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu.
 3. Zavolajte políciu SR.
 4. Zdokumentujte priebeh a miesto nehody.
 5. Nahláste vzniknutú škodu poisťovni.

Kedy nie je potrebné volať k nehode políciu?

Políciu netreba volať, ak:

✔️ odhadovaná škoda nepresahuje 4 000€,

✔️ účastníci sa vedia dohodnúť na zavinení škody,

✔️ žiaden z účastníkov nebol zranený,

✔️ nebol poškodený majetok tretej osoby alebo verejnoprospešné zariadenie,

✔️ u žiadneho z účastníkov nie je podozrenie na požitie alkoholu.

Tlačivo na záznam o dopravnej nehode

V prípade potreby si môžete tlačivo stiahnuť v PDF alebo vyplniť online.

Spôsob správneho vyplnenia záznamu o nehode

Pri vypĺňaní záznamu o nehode je postačujúci len jeden formulár, ktorý obsahuje samoprepisovací list, ktorý môžete odovzdať ďalšiemu účastníkovi nehody.

Údaje, ktoré vypĺňajú obidvaja účastníci:

 1. Dátum a čas nehody,
 2. miesto (ulica, č. domu, kilometer cesty, mesto, štát),
 3. zranení (ľudia),
 4. iné poškodenia než na vozoch A a B – ak boli poškodené okrem vozidiel aj iné predmety, je potrebné uviesť ich práve do tohto bodu, napr. zvodidlá, dopravná značka, dom či iný majetok
 5. svedkovia – v prípade, že boli v čase nehody svedkovia, požiadajte ich o pomoc a vypíšte čo najpresnejšie údaje o všetkých svedkoch vrátane mena, adresy a tel. kontaktu.

Údaje, ktoré sa odlišujú medzi vozidlom A a vozidlom B:

 1. Držiteľ (meno, adresa) – Poistník / Poistený – stačí uviesť meno, adresu trvalého bydliska majiteľov oboch áut,
 2. vozidlo – všetky údaje, ktoré budete potrebovať vyplniť v týchto dvoch kolónkach nájdete v tzv. malom technickom preukaze:
  1. typ – značka,
  2. ŠPZ/EČV,
  3. štát registrácie,
 3. poistiteľ zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla – vypíšte názov poisťovne, kde máte uzatvorené PZP na auto a údaje ako:
  1. adresa,
  2. číslo poistky – nájdete ho napísané na tzv. asistenčnej karte,
  3. zelená karta číslo – v prípade havarijného poistenia je potrebné vyplniť, či ho máte a kde ste si ho uzatvorili,
 4. vodič – ak nie ste majiteľom vozidla, aj napriek tomu uvádzate údaje majiteľa vozidla a to jeho: Meno, Priezvisko, Adresu, číslo vodičského preukazu nájdete na preukaze pod číslom 5; rovnako vyplňte skupinu motorových vozidiel, na ktorú máte oprávanie jazdiť, nájdete to pod číslom 9 a kto preukaz vystavil (4b), rovnako aj platnosť vodičského preukazu od – do,
 5. hlavný smer nárazu označte šípkou – šípkou dokreslite smer nárazu,
 6. viditeľné poškodenie na vozidle A/na vozidle B – stručný popis poškodenia na vašom vozidle,
 7. vyznačte okolnosti nehody,
 8. plánik alebo nákres nehody v čase stretu vozidiel – tu budete vyzvaný k nakresleniu nehody, nezabudnite začať s kresleným jazdných pruhov, nakreslite cestu, následne doň vložte vozidlá, smer zaznačte šípkou – následne vozidlá nakreslite ako sa nachádzali v čase stretu/ prípadne dokreslite okolie – dopravné značky, názvy ulíc,
 9. poznámky,
 10. nehodu zavinil/i vodič vozidla A, vodič vozidla B alebo to bola spoluvina či za nehodu môže úplne niekto iný, bez prítomnosti polície sa musíte sami dohodnúť, kto bol z účastníkov nehody vinníkom,
 11. podpis obidvoch zúčastnených strán nehody.

Ak máte uzatvorené na vozidlo aj havarijné poistenie, dohodnite si s poisťovňou hneď aj obhliadku vozidla.

Čo je ešte potrebné pri nahlásení poistnej udalosti pri autonehode?

Za účelom došetrenia škodovej udalosti, posúdenia nárokov vyplývajúcich z povinného zmluvného poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z. z., vás poisťovňa môže žiadať o zaslanie nasledovných dokladov:

✔️ Vyplnené tlačivo ‚Oznámenie o škodovej udalosti – poškodený‘ – taktiež žiadajú o podrobné doplnenie priloženého tlačiva, s uvedením podrobného popisu vzniku škody v bode č.1.

✔️ Kópia technického preukazu (Osvedčenie o evidencii, časť II).

✔️ Faktúra za opravu vozidla/majetku.

✔️ Písomná žiadosť o výpočet škody rozpočtom – svojpomocne ((výpočet podľa cenníkov pre náhradné diely, prácu a lak).

✔️ Informáciu, či chcete vystavenie krycieho listu v prospech autoservisu, ktorý opravu vykonal.

✔️ Fotodokumentácia z miesta nehody, ak bola vyhotovená.

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here