Alkohol za volant nepatrí

Alkohol za volant nepatrí! Čo vám v takomto prípade hrozí?

574

Celkové hodnotenie článku

Rated 5 out of 5

Rodinná oslava, svadba, posedenie s priateľmi, smútok alebo samota. Sú tieto príležitosti naozaj tak silné, aby ste si pred jazdou museli dať „za jeden“? Alkohol za volantom. Čo na to hovorí naše telo a čo naopak zákon?

alkohol za volantom, polícia
Nikdy neviete, za ktorým rohom na nás číha kontrola.

Ako dlho sa dokáže udržať alkohol v tele?

Rýchlosť, s akou naše telo spracováva alkohol a množstvo alkoholu, ktoré konzumujeme, určuje, ako dlho sa nachádza v našom systéme. Alkohol sa v tele spracováva alebo metabolizuje rýchlejšie ako väčšina iných látok. Zvyčajne sa dostáva do tela ústami, potom cestuje dolu pažerákom až do žalúdka, kde jeho spracovanie začína. Stretávajú sa tam s ním malé krvné cievy, ktoré ho začnú transportovať do celého krvného obehu.

Približne 20% alkoholu vstupuje do krvi cez žalúdok. 80% alkoholu, ktorý sa nedostáva do krvi cez žalúdok, tak robí cez tenké črevo. Alkohol je v krvi a rýchlo sa prenáša do celého tela, kde ovplyvňuje niekoľko rôznych systémov. Väčšina alkoholu, ktorý sa dostane do tela nakoniec končí v pečeni, kde prebieha jeho spracovanie.

Ako rýchlo človek ,,vytriezvie“?

Rýchlosť spracovania alkoholu ovplyvňuje veľa faktorov, vrátane pohlavia, telesnej hmotnosti, liekov alebo návykových látok, príjmu potravy, zdravotných problémov a rýchlosti pitia. To znamená, že sa nenájdu dvaja ľudia, ktorí by alkohol spracovali úplne rovnakým tempom. Spravidla však platí, že väčšina ľudí spracuje jeden štandardný nápoj (jedno pivo, jeden pohár vína alebo jeden panák) za hodinu.

Ľudské telo je pri spracovaní alkoholu veľmi účinné za predpokladu, že nedôjde až k otrave. Medzi 90% a 98% všetkého alkoholu, ktorý vstupuje do tela sa metabolizuje a vstrebáva. Zvyšný alkohol sa vylučuje potom močom, zvratkami a stolicou.

Faktory ovplyvňujúce alkohol v krvi

Čas, ktorý telo potrebuje na spracovanie alkoholu, závisí od veľkého množstva faktorov. Medzi najdôležitejšie patria:

 • Váha – Telesná hmotnosť má malý vplyv na rýchlosť, akou telo spracováva alkohol, ale môže výrazne ovplyvniť BAC a hladinu intoxikácie
 • Pohlavie – Hoci sa niektorí odborníci domnievajú, že muži spracúvajú alkohol rýchlejšie ako ženy, iní majú pocit, že muži majú zvyčajne nižšie BAC ako ženy po spočítaní rozdielu v hmotnosti v dôsledku zloženia tuku.
 • Vek – Všeobecne platí, že mladší jedinci budú alkohol spracúvať rýchlejšie a efektívnejšie ako starší jedinci.
 • Zloženie tela – Tukové tkanivo s nízkym obsahom vody nedokáže absorbovať alkohol do tej miery, ako je to možné so svalovým tkanivom s vysokým obsahom vody, čo znamená, že jedinci s väčším obsahom telesného tuku majú všeobecne vyššie BAC (koncentrácia alkoholu v krvi).
 • Zdravie – Zdravší jedinci všeobecne budú alkohol spracovávať rýchlejšie.
 • Genetika – Genetika niektorých jednotlivcov umožňuje rýchlejšie spracovať alkohol alebo spôsobiť, že ho budú spracovávať pomalšie. Primárnym príkladom je populácia východnej Ázie, kde alkohol spracovávajú inak ako väčšina ostatných.
 • Čas od posledného jedla – Čím viac jedla je v žalúdku, tým dlhšie bude telu trvať, kým vstrebá a spracuje alkohol.
 • S čím bol alkohol zmiešaný – Niektoré kombinácie spôsobujú rýchlejšie vstrebávanie alkoholu v tele, napríklad nápoje s obsahom kofeínu, športové nápoje a iné spôsobujú pomalšie vstrebávanie alkoholu v tele, napríklad voda alebo ovocná šťava.
 • Lieky – Niektoré lieky majú vplyv na to, ako telo spracováva alkohol. Je preto nevyhnutné, aby sa ktokoľvek poradil so svojím lekárom skôr, ako požije alkohol. Alkohol by sa nemal nikdy miešať s nelegálnymi drogami.

Ak už alkohol požijete, nespoliehajte sa na pocit, že už budete zrejme triezvy, presvedčte sa aspoň alkohol testerom, ktorý vám dokáže na základe dychu odmerať hladinu alkoholu.

Čo na alkohol za volantom hovorí zákon?

Vodič nesmie (§ 4 ods. 2 zákona o cestnej premávke):

Požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku.

Viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme;  toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou.

Odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená.

Policajt môže v zmysle svojich oprávnení (§ 69 ods. 1 písm. d) zákona o cestnej premávke) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo.

Vyšetrenie na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok sa vykonáva

✔️ Orientačným psychomotorickým vyšetrením a následným lekárskym vyšetrením spojeným s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu.

✔️ Orientačným testovacím prístrojom a následným laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky biologického materiálu.

Lekárske vyšetrenie sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej osobitným predpisom. V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia, je vyšetrovaná osoba povinná uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal, skutočne vynaložené náklady spojené s takýmto vyšetrením.

Trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky sa dopustí

 • Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
 • Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.
 • Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s požitím alkoholu alebo návykovej látky sa dopustí ten, kto

 • Ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie – pokuta od 300 eur do 1300 eur a zákaz činnosti od jedného do piatich rokov.
 • Ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 • Ak ide o dopravnú nehodu – pokuta od 300 eur do 1300 eur a zákaz činnosti od jedného do piatich rokov.
 • Ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu – pokuta od 200 eur do 1000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
 • Vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu – pokuta od 200 eur do 1000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
 • Ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich v obci a cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou – pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.
 • Ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme – pokuta od 200 eur do 1000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

A aký názor mali na alkohol za volantom naši súdruhovia? 🙂

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here