Ľahká autonehoda – čo robiť?

Autonehoda patrí ku nepríjemným situáciám, ktoré sa niekedy vyskytujú na cestách. Ak už sa s touto nebezpečnou situáciou stretnete, viete, čo máte robiť?

2214
Rated 4.3 out of 5

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Viete, ako máte v tejto nepríjemnej situácii postupovať a aké sú vaše povinnosti? Akákoľvek autonehoda je nebezpečná a toto musíte vedieť!

autonehoda, auto, bmw, nehoda, dopravná nehoda
Autonehoda vie spôsobiť mnoho problémov.

Kedy je potrebné volať políciu?

Políciu by ste mali zavolať vtedy, ak vznikla vplyvom autonehody škoda prevyšujúca sumu 3 990€.  Telefóne číslo polície je 158, respektíve 112. V prípade, že autonehoda neprevyšuje škodu v hodnote 3 990€, nezabudnite políciu volať vtedy, keď sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na jej zavinení. Strážcov zákona zavolajte aj v situácií, kedy máte pocit, že účastník nehody je pod vplyvom návykových látok alebo alkoholu.

Ak výška spôsobenej škody nepresahuje sumu 3 990€ a vy máte uzatvorenú havarijnú poistku, odporúčame volať políciu aj pri nižšej škodovej udalosti.

Policajná správa môže byť veľmi dôležitá pri posudzovaní vašej bezškodovej doby, ktorá vplýva na výšku poistného.

Aké sú povinnosti účastníka dopravnej nehody?

Účastník dopravnej nehody je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať totožnosť a údaje o poistení automobilu, vypísať a podpísať tlačivá o poistnej udalosti. Takisto sú účastníci nehody povinní vykonať potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak autonehoda spôsobila škodu osobe, ktorá nie je jej účastníkom, kontaktujte ju a oznámte jej osobné údaje.

V prípade, že vplyvom autonehody utrpela nejaká osoba zranenie, ste povinný poskytnúť prvú pomoc a zavolať záchranku. Telefónne číslo záchrannej zdravotnej služby je 155. Nezabúdajte na to, že žiadnom prípade nesmiete požiť návykové látky, alebo alkohol z dôvodu zisťovania, či ste tieto látky nepožili ešte pred vznikom dopravnej nehody.

dopravná nehoda, ľahká dopravná nehoda, autonehoda
Kontaktovať políciu je potrebné v prípade, že spôsobená škoda prevýši sumu 3 990€

Reflexná vesta a výstražný trojuholník

V prípade autonehody si musí vodič obliecť reflexnú vestu ešte predtým, ako vystúpi z auta. Z tohto dôvodu by ju mal mať ihneď po ruke, v priamom dosahu.

Súčasťou povinnej výbavy každého vozidla je aj výstražný trojuholník. Ten slúži na to, aby ste v prípade dopravnej nehody, alebo v inej neočakávanej situácií upozornili ostatných vodičov na zvýšené nebezpečenstvo.

Každému vodičovi vzniká zo zákona povinnosť umiestniť výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti od vzniknutej dopravnej prekážky v čo najkratšom možnom čase.

Kam umiestniť výstražný trojuholník?

Trojuholník by ste mali umiestniť minimálne 50 metrov od miesta vzniku prekážky a v prípade, že ide o diaľnicu, alebo rýchlostnú cestu, je táto vzdialenosť najmenej 100 metrov. Trojuholník musí byť umiestnený na viditeľnom mieste na okraji vozovky.

Dôležité

Výstražný trojuholník 🔺

Výstražný trojuholník patrí do povinnej výbavy každého vozidla!

Vodičovi taktiež vzniká povinnosť použiť výstražné svetlá minimálne v čase, pokým výstražný trojuholník neumiestni na vozovku. Po odstránení autonehody nezabudnite na to, aby ste trojuholník z vozovky odstránili. Často sa totiž stáva, že vodiči vplyvom stresu na to zabudnú.

Dokumentácia dopravnej nehody

Ak je to možné, vyhotovte fotografie miesta nehody a rozsahu poškodenia na vozidlách alebo iných poškodených miest.

autonehoda, dopravná nehoda, auto, strieborné auto, cesta, príroda
V prípade, že autonehoda spôsobila škodu na majetku osobe, ktorá nie je účastníkom nehody, je nevyhnutné ju čo najskôr kontaktovať

Ako správne vyplniť tlačivo?

Pri autonehode vypĺňate len jedno tlačivo, ktoré je identické v celej Európe. Je úplne jedno, ktorý zo šoférov ho vyplní a dodá, najlepšou cestou býva zvyčajne spolupráca. Nezabúdajte, že pre rýchle vybavenie poistnej udalosti je veľmi dôležité, aby bolo tlačivo vyplnené správne a čitateľne.

Originál tlačiva si necháva vinník dopravnej nehody, ktorý ho neskôr odovzdá svojej poisťovni. Kópiu tlačiva si zoberie poškodený.

Postup vypĺňania správy o nehode

O tom, ako správne vyplniť záznam o nehode, sa dočítate aj našom článku na túto tému.

Základné informácie

 • Dátum a čas nehody – čas dopravnej nehody sa pokúste určiť čo najpresnejšie
 • Miesto – táto kolónka by mala obsahovať konkrétne miesto, kde k nehode došlo (ulica, číslo domu, mesto, štát).
 • Zranenia – tu sa zaznamenáva, či vplyvnom dopravnej nehody došlo k zraneniu. Možnosť áno sa zaškrtne aj v prípade ľahkých poranení, ako sú napríklad škrabance, odreniny, modriny a iné.
 • Vecná škoda na iných – po nehode poriadne skontrolujte, či autonehoda nespôsobila škodu aj na vozidlách, alebo iných predmetoch.
 • Svedkovia – pod pojmom svedok sa rozumie každá osoba, ktorá priebeh nehody videla a môže pomôcť s jej dokazovaním. To znamená, že svedok je aj spolujazdec. Od týchto osôb by ste mali zistiť meno, adresu a telefónne číslo, ktoré uvediete v správe.

Účastníci nehody

 • Poistník/ Poistený – táto kolónka si vyžaduje aby ste tu vyplnili osoby, ktoré sú držiteľmi vozidla a je na ich meno uzatvorená poistná zmluva.  Šofér a majiteľ vozidla nemusí byť vždy rovnaká osoba.
 • Vozidlo – informácie, ktoré sú nevyhnutné k správnemu vyplneniu tejto kolónky, nájdete v malom technickom preukaze. A ak ste počas nehody mali aj prípojné vozidlo, vyplňte jeho evidenčné číslo a štát registrácie.
 • Poisťovateľ – údaje potrebné pre vyplnenie nájdete v dokladoch o poistení. V prípade, že máte uzatvorenú aj havarijnú poistku, nezabudnite túto informáciu poznačiť.
 • Vodič – nezabúdajte, že vodič vozidla nemusí byť vždy jeho majiteľom. K vyplneniu tejto kolónky vám pomôžu informácie uvedené na vodičskom preukaze.
 • Označenie bodov vzájomného stretu – do obrázkov vozidiel nakreslite šípku označujúcu bod vzájomného stretu vozidiel.
 • Viditeľné poškodenia – v jednoduchosti popíšte, aké viditeľné poškodenia má vaše vozidlo.
Odporúčame

Mini kamera, ktorú chceš 🎥

 • zaznamenáva obraz i zvuk
 • sama spúšťa nahrávanie
 • ukladanie na SD kartu
 • uhol záberu: 120°

Popis okolností nehody

 • Okolnosti nehody – na tlačive krížikom označte kolónky zodpovedajúce tomu, ako k nehode došlo. Na záver napíšte, koľko políčok ste zaškrtli.
 • Nákres nehody – presne do vyznačeného miesta kreslíte to, ako k nehode došlo. Nezabudnite označiť smer jazdných pruhov, smer vozidiel prostredníctvom využitia šípok, ich postavenie v čase stretu, dopravné značenie, názvy ulíc.  
 • Vlastné poznámky – vypĺňajte v prípade, že chcete niečo zdôrazniť.
 • Nehodu zavinil vodič vozidla A, vodič vozidla B – účastníci nehody sa musia medzi sebou dohodnúť, kto ju spôsobil. Ako sme už spomínali vyššie; ak sa neviete dohodnúť, najlepšie je zavolať políciu.
 • Podpisy vodičov – nezabudnite skontrolovať, či je čitateľne podpísaný nielen originál, ale aj kópia tlačiva

Správu o dopravnej nehode majte vždy vo Vašom vozidle! Toto tlačivo môžete jednoducho nájsť na internete

Účastníci nehody sú povinní zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Asistenčné služby

V prípade, že po dopravnej nehode ostal váš automobil nepojazdný, respektíve máte iný problém a potrebujete pomoc, využite asistenčnú službu vašej poisťovne. Číslo, na ktoré sa môžete obrátiť, nájdete na kartičke poisťovne.

Vybrané telefónne čísla asistenčných služieb

Nasledujúca tabuľka obsahuje telefónne čísla asistenčných služieb 10 poisťovní, ktoré tieto služby poskytujú.

Názov poisťovneTelefónne číslo v prípade nehody na SlovenskuTelefónne číslo v prípade nehody v zahraničí
ČSOB poisťovňa+421 2 444 500 50  
Generali Slovensko0800 121 122+421 2 5857 2266
Union+421 2 5825 2188  
Allianz Slovenská poisťovňa+421 2 529 33 112  
Komunálna poisťovňa18 118+421 2 6353 2236
Kooperativa18 118+421 2 6353 2236
AXA poisťovňa+421 2 2929 2929  
Wüstenrot poisťovňa+421 2 5788 9333  
UNIQA+421 2 5825 2188  
Groupana poisťovňa+421 2 2085 4504  

Hlásenie poistnej udalosti v poisťovni

Po autonehode nahláste túto udalosť telefonicky, prostredníctvom využitia mobilnej aplikácie, alebo osobne poisťovni, v ktorej máte uzatvorené PZP.

Lehota, počas ktorej je potrebné nahlásiť autonehodu, je 15 dní v prípade, že sa nehoda stala na území Slovenska a 30 dní v prípade nehody v zahraničí.

nabúrané auto, retro auto, správa o nehode
Správa o nehode by mala tvoriť povinnú výbavu Vášho vozidla!

Počas šoférovania sa plne venujte situácii na cestách, dodržujte predpisy a jazdite opatrne. Vďaka tomu eliminujete riziko vzniku autonehody, ktorá so sebou častokrát prináša veľmi nepríjemné situácie.

Dôležitou súčasťou auta je okrem povinnej výbavy aj vodič, ktorý vie v nutnom prípade pri nehode poskytnúť prvú pomoc. Pamätáte si ju ešte? Prečítajte si aj náš článok o prvej pomoci a buďte vždy pripravený!

3 KOMENTÁRE

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here