Čo je to ABS

V aute ho máme takmer každý. No viete, aká je jeho úloha a prečo je dôležitý? Prečítajte si o ABS systéme!

1450

Celkové hodnotenie článku

Rated 5 out of 5

Systém ABS je od roku 2004 povinnou výbavou vozidla vyrobeného pre európske krajiny. Tento systém umožňuje predísť nehodám, kedy šofér stráca schopnosť ovládať vozidlo pri zašliapnutých brzdách. So systémom ABS dokážeme „kormidlovať“ vozidlo počas brzdenia a taktiež skrátiť jeho brzdnú dráhu. Poďme sa však na systém ABS pozrieť bližšie.

abs, vintage car
Viete čo je ABS?

Čo je to ABS?

Ako sa dá predísť nehodám spôsobených brzdením? Aby sme plne porozumeli tomuto systému musíme najskôr porozumieť riadeniu vozidla a taktiež brzdeniu. V momente, keď zatlačíme brzdový pedál, brzdné doštičky na kolesách zatlačia na brzdové kotúče, čím sa trením začnú zastavovať otáčania kolies. To spôsobí, že sa koleso prestane otáčať a vozidlo zastavuje. V prípade, že je toto zastavenie otáčania sa prudké, vo väčšine prípadov dôjde k prešmyknutiu medzi kolesom a asfaltom. Toto prešmyknutie dostáva vozidlo do šmyku.

Akým spôsobom je možné vozidlo riadiť?

Celý tento „kormidlovací“ mechanizmus vychádza zo spôsobu akým sa koleso vozidla odvaľuje po asfalte, teda po vozovke. Kolesá sa vždy budú snažiť zabrániť šmyku na ceste. Rýchlosť kolesa v mieste styku s vozovkou je nulová a kolesá ako také vykonávajú dva druhy pohybov. Kolesá sa otáčajú okolo vlastnej osi a zároveň sa pohybujú radiálnym smerom. Kolesá majú teda dve rýchlosti – translačnú a rotačnú.

Aby nedochádzalo ku šmyku, súčet translačnej a rotačnej rýchlosti v bode kontaktu by mala byť nulová. Ak zoberieme tento jednoduchý fakt do úvahy, ľahko porozumieme celkovému riadiacemu mechanizmu. Počas jazdy by sa v automobile mali otáčať všetky kolesá súčasne.

Tým sa zvyšuje šanca, že nedôjde k  šmyku. Tento jednoduchý fakt zabezpečí, že keď natočíme predné kolesá, automobil je schopný otáčať sa. Predstavme si hypotetický príklad, kedy však aj napriek natáčaniu, ide auto smerom dopredu. 

V tomto prípade sa rotačná rýchlosť bude rovnať 0 a výsledná „posuvná“ translačná rýchlosť ostáva nepozmenená. Keď sčítame tieto dve rýchlosti, nedostaneme nulovú rýchlosť a práve preto sa automobil uvedie do šmyku. Jediný spôsob ako tomuto prípadu predísť je znížiť translačnú rýchlosť.

Ako sa správa riadenie vozidla počas brzdenia

Pri prudkom brzdení sa koleso prestáva otáčať. Aj napriek tomu, že je koleso natočené no zároveň sa neotáča, nemá žiadnu rotačnú rýchlosť. V tomto prípade vozidlo nereaguje na zmeny natáčania kolies, o ktoré sa šofér snaží a posúva sa rovno. A práve vtedy môže dôjsť k dopravnej nehode. Šofér stráca kontrolu nad vozidlom.

Okrem straty kontroly nad volantom čelia autá bez ABS aj ďalšiemu veľkému problému. Tento problém sa týka brzdeniu na povrchoch, kde sú rozdielne koeficienty trenia. Ak sa na pravom kolese nachádza povrch, ktorý je iný od ľavej strany vozidla – budú generované počas brzdenia rôzne trecie sily, čo nám zapríčiní otočný moment, ktorý začne otáčať celým vozidlom.

abs, vozidlo s abs, vozidlo bez abs
Príklad, kedy vozidlo má ABS a naopak, keď ABS nemá

Ako teda ABS funguje?

Akým spôsobom teda ABS rieši tieto nedostatky, poprípade nežiadúce stavy? ABS je v konečnom dôsledku veľmi jednoduchý systém, ktorý nám zabezpečuje, že koleso sa „nezasekne“ a neprestane sa otáčať. Na každom kolese sa nachádza rotačný snímač, ktorý sníma kedy sa koleso prestalo otáčať. Akonáhle tento jav nastane a rotačné snímače tento signál zachytia, riadiaci systém vyšle signál, ktorými uvoľňuje brzdné platničky od brzdného kotúča. Tento proces nám zabezpečí, že koleso sa bude otáčať aj počas brzdenia. Takéto odblokovanie kolies, čo umožní fungovanie riadenia a vodič bude môcť riadiť vozidlo aj počas brzdenia.

abs, snímač abs
Snímač ABS, zobrazený podľa YouTube/ LearnEngineering

Ako znižuje prerušované uvoľňovanie bŕzd brzdnú dráhu?

Na začiatok si povieme ako sa líši koeficient trenia medzi pneumatikou a vozovkou vzhľadom na šmyk. Za dokonalých podmienok je hodnota koeficientu trenia takmer nulová. Keď sa koleso začne šmýkať, prichádza na rad klzné trenie. V tomto momente sa dá očakávať, že hodnoty trenia sa pre ďalšie úrovne kĺzavosti budú meniť. Vzhľadom na to, že pneumatika je zložitý, komplexný materiál, ktorý sa pri brzdení vyznačuje zvláštnym správaním. Čo sa týka sklzu, koeficient trenia medzi pneumatikou a vozovkou sa líši. Maximálna hodnota počas šmyku je okolo 12%. Nad a pod touto hodnotou sa koeficient trenia znižuje.

Pri brzdení pomocou ABS je účinným koeficientom trenia predovšetkým klzné trenie. Avšak pri brzdení ABS inteligentný algoritmus upravuje tlak pri pretrhnutí tak, aby udržal pomer šmyku pri 12%, pričom hodnota trenia je maximálna. To výrazne skracuje brzdnú dráhu. Vďaka inteligentnému elektronickému rozvodu brzdenia, ktorý je subsystémom moderného ABS, je možné merať rýchlosť stáčania vozidla, EBD a relatívny sklz každého kolesa. Len znížením brzdného tlaku na kolesá s vyššou priľnavosťou budeme schopní znížiť treciu silu vyprodukovanú kolesami. Takýmto spôsobom dokážete udržať krútiaci moment a zároveň aj celé auto pod kontrolou.

Vedeli ste?

Ako vieme zistiť, že máme v aute aktívne ABS? Ak prudko zabrzdíme na vozovke, na ktorej môže dôjsť k šmyku, auto začne prerušované brzdenie. Toto prerušované brzdenie má svoj charakteristický zvuk, pričom cítime, ako pedál „kope“. Ak pedál počas šmyku vytláča nohu šoféra do podlahy, netreba sa zľaknúť a pedál pustiť.

Veríme, že vám náš článok pomohol pochopiť princíp fungovania ABS vo vozidlách. Ak vás systém ABS zaujal, pre ešte lepšie porozumenie odporúčame pozrieť si video priložené pod článkom, ktoré nám ukazuje príklad správania sa vozidla v prípade, keď má alebo nemá aktivované ABS.

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here