Kam na STK vo vašom okolí

6180

Celkové hodnotenie článku

Rated 4.8 out of 5

STK, čo všetko potrebujete a kde ju vykonať

Kúpili ste si Vaše nové auto, staršie z druhej ruky alebo ste začiatočník, ktorý sa rozhodol kúpiť si svoje prvé auto? Radosť z nového vozidla Vám často zníži zistenie, koľko peňazí a kontrol musíte vykonať. K pravidelným a povinným kontrolám patrí technická kontrola Vášho vozidla (STK) a emisná kontrola (EK). Viete ako táto kontrola prebieha, čo potrebujete vedieť a hlavne načo myslieť?

Čo vlastne skratka STK znamená a obnáša?

STK je povinnosť vlastníkov automobilov, ktorá je upravovaná zákonom. Hlavnou úlohou technickej kontroly vozidla je určiť či je Vaše vozidlo technicky spôsobilé na jazdu. Vlastník vozidla je povinný podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole. Kontrola platí pre všetky kategórie vozidiel. Pri osobných automobiloch, ktoré patria do kategórie M1 a N1 sa povinnosť vykonať STK začína štyri roky po prvom prihlásení do evidencie a následne potom pravidelne každé dva roky.

Na STK sa kontroluje celé auto.
Pri STK sa môže do hľadáčika inšpektora dostať akákoĺvek časť vozidla či výbavy

POZOR! Technickú kontrolu automobilu musíte vykonať aj napriek tomu, ak je to:

 • vozidlo, na ktorom sa nejazdí,
 • vozidlo, ktoré je evidované v SR a nie je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 • jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,
 • jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,
 • opätovne schvaľované vozidlo.

Kedy je správny čas vykonať kontrolu vozidla?

Lehoty pre vykonanie technickej kontroly na Vašom vozidle upravuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. Z. V znení neskorších predpisov, konkrétne §47.

Lehoty závisia aj od typu Vášho vozidla ako aj jeho veku. V prípade, že vlastníte nové vozidlo, jeho lehota začína plynúť od doby prvého prihlásenia do evidencie.

Lehoty technických kontrol pravidelných určuje § 47 ods. 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Intervaly kontrol technického stavu

 • Malé motocykle (L1e, L2e ): 4 – 4 – 4
 • Motocykle, štvorkolky (L3e, L4e, L5e, L6e, L4e): 4 – 2 – 2
 • Osobné a malé nákladné vozidlá (M1, N1): 4 – 2 – 2
 • Prípojné vozidlá (O1, O2): 4 – 2 – 2
 • Nákladné a ich prípojné vozidlá (N2, N3, O3, O4, M2, M3): 1 – 1 – 1
 • Autobusy (M2, M3): 1 – 1 – 1
 • Autobusy staršie ako 8 rokov (M3): 6 mesiacov
 • Traktory a ich prípojné zariadenia (T, R): 4 – 2 – 2
 • M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4 používané na zdravotnícku záchrannú službu alebo banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdysanitné vozidlá, vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu1 – 1 – 1
 • L1e až L7e, M1 až M3, N1 až N3 a T1 až T5 používané v autoškole ako výcvikové vozidlo1 – 1 – 1

Kontrolám technického stavu (KTS) v súčasnosti nepodliehajú vozidlá kategórie L1 (motocykle do 50 ccm a do 45 km/h) ak nemajú EČV.

Prvá kontrola sa počíta od dátumu prvého prihlásenia vozidla do evidencie.

Ako sa pripraviť na STK?

Nezabúdajte a nepodceňujte prípravu na technickú kontrolu Vášho vozidla. Hlavne v prípade, ak máte vozidlo kupované „z druhej ruky“ a je jazdené. Taktiež si kontrolu nenechávajte na poslednú chvíľu a pripravte sa v predstihu.  Zistite si, ktoré servisy sú voľné poprípade si dohodnite presný termín. Buďte pripravený na to, že každý servis má iný cenník. Aktuálne sa ceny STK pohybujú v rozmedzí od 19 € do 35 € a EK v rozmedzí 15 € do 30 €. Nezabudnite si pripočítať cenu za známku o absolvovaní kontroly, ktoré sú v cene 2,50 € až 3,50 € za každú. Niektoré servisy rozlišujú ceny aj z hľadiska toho či má Váš automobil benzínový, alebo naftový motor. Pri benzínových motoroch býva cena zvyčajne nižšia, ale nebojte sa, tieto rozdiely sú len minimálne.

Je potrebné sa na STK pripraviť.
Na STK sa vždy poriadne pripravte

Doklady, ktoré je potrebné si pripraviť pri technickej kontrole

Nezabudnite pri príprave na pravidelnú kontrolu STK a EK Vášho vozidla na všetky potrebné doklady.

Pri technickej kontrole nezabúdajte na:

 • OOE (osvedčenie o evidencii), technický preukaz (veľký aj malý). V prípade ak máte zadržané osvedčenie o evidencii je potrebné si preniesť fotokópiu OOE a doklad o zadržaní osvedčenia.
 • Ak Vaše vozidlo podlieha emisnej kontrole, prineste si Osvedčenie o emisnej kontrole.
 • V prípade, ak Vaše vozidlo nie je od výroby vybavené plynovým zariadením, pripravte si protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom LPG alebo CNG.
 • Ak už idete na opakovanú technickú kontrolu, prineste si aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Pri emisnej kontrole nezabúdajte na:

 • OOE (osvedčenie o evidencii), technický preukaz (veľký aj malý). V prípade, ak máte zadržané osvedčenie o evidencii je potrebné si priniesť fotokópiu OOE a doklad o zadržaní osvedčenia.
 • V prípade, ak Vaše vozidlo nie je od výroby vybavené plynovým zariadením, pripravte si protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom LPG alebo CNG.

V prípade, že si chcete skontrolovať originalitu Vášho nového automobilu nezabúdajte na doklady ako sú:

 • preukaz totožnosti.
 • OOE v prípade, ak je vozidlo prihlásené do evidencie na Slovensku.

V prípade, že Vaše vozidlo nie je prihlásené do evidencie, ale takémuto prihláseniu vozidlo podlieha, je potrebné:

 • Doklad o nadobudnutí vozidla,
 • OOE zo štátu resp. krajiny pôvodu, v ktorej bolo vozidlo evidované,
 • Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v tom štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované. Tento doklad sa predkladá len v tom prípade, ak nie je záznam o vyradení uvedený v OOE.

V prípade, že Vaše vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie je potrebné:

 • Technické osvedčenie vozidla,
 • Doklad o nadobudnutí vozidla. Ten sa prikladá, len ak ide o jednotlivý dovoz.

Chcete 100% istotu, že prejdete STK? Zamerajte sa na tieto body:

 • Osvetlenie vozidla, vonkajšie ako aj vnútorné, funkčnosť svetiel a smeroviek ako aj brzdové svetlá,
 • stierače a ostrekovanie okien,
 • výstražné zvuky – klaksón,
 • VIN číslo  Vášho vozidla, ktoré musí súhlasiť s číslom v OOE (obsahuje 17 znakov),
 • opotrebenie dezénu pneumatík a ich stav,
 • pneumatiky musia byť dostatočne nafúkané a rozmer diskov a pneumatík musí sedieť s údajmi v OOE,
 • pri CNG a LPG vozidlách musí byť v zadnej časti identifikačný znak „LPG“ resp. „CNG“,
 • pozor na únik prevádzkových kvapalín vozidla.

Nezabúdajte skontrolovať aj povinnú výbavu Vášho vozidla. Tá musí obsahovať:

 • reflexnú vestu resp. odev,
 • náhradné koleso tzv. rezerva,
 • autolekárničku – pozor si dávajte na dátum expirácie jej obsahu,
 • príručný zdvihák,
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies,
 • výstražný homologizovaný prenosný trojuholník – pozor si dávajte na to, že musí byť zabezpečený proti vonkajším vplyvom.
Pripravte sa a STK prejdete bez problémov.
Poriadna príprava zabezpečí hladký prechod cez kontrolu STK

Nezabudnite, kedy je čas vykonať STK. Pretože neskôr na to môže doplatiť Vaša peňaženka. Pokuta Vám dnes už príde automaticky a môžete zaplatiť až 330 €.

Ktoré stanice vo Vašom okolí môžete navštíviť?

Žijete na západe Slovenska a v okolí hlavného mesta a neviete kam na STK? Nižšie prinášame pár tipov.

Bratislava II (Ružinov, Vrakuňa)  

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
Rotos STK a. s. Studená 5734, 821 04 Bratislava 4,4*/ 34 24 € + 23 € (nezverejnené)
STK Dunabia s. r. o. Rožňavská 30, 821 04 Bratislava 4,7*/112 20 € + 17 €
STK B. O. A. T. Plus s. r. o. Vajnorská 1347, 831 04 Bratislava 4,0*/48 33 € + 33 €
Retest, s. r. o. Slovnaftská 17090/ 821 07 Bratislava 4,2*/102 23 € + 23 €

Bratislava IV (Karlova Ves, Dúbravka, Lamač)

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
SLOVDEKRA, s. r. o.   Polianky 19, 841 01 Bratislava 3,8*/102 32 € + 28 €
CM Control, s. r. o. Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava 4,4*/93 29 € + 26 €
STK s. r. o. Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava 4,2*/50 22 € +17 €

Bratislava V (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo)

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
SLOVDEKRA, s. r. o.   Panórska cesta 47, 841 04 Bratislava 4,3*/141 32 € + 28 €
STK – Fotes, s. r. o. Košariská 71, 900 42 Dunajská Lužná 4,6*/137 21 € + 16 € (nezverejnené)

Trenčín

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
STK – Trenčín, s. r. o. Brnianska 420, 911 06 Trenčín – Záblatie 4,0*/ 53 30 € + 20 €

Trnava

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
STK Trnava Nitrianska 5501/1, 917 01 Trnava 4,3*/ 50 25 € + 20 € 62 €
STK- EK Mikovíniho 6, 917 01 Trnava 4,1*/61 30 € + 15 €

Nitra

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
SLOVDEKRA, s. r. o. Nitra Štúrova 149, 949 01 Nitra-Kynek 4,5*/ 34 32 € + 28 €
STK Robson, s. r. o. Dlhá 487/106, 949 07 Nitra-Janíkovce 4,7*/148 30 € + 15 € (26 €) 57,30 €
Prehľad STK vo Vašom okolí.
Nájdite si najbližšiu STK vo Vašom okolí.

Stredné Slovensko

Na strednom Slovensku nájdete tiež veľa ochotných servisov alebo staníc, kde Vám vykonajú STK na Vašom vozidle.

Žilina

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
SLOVDEKRA, s. r. o. Žilina Hruštiny 31,
010 08 Žilina
3,7*/53 31 € + 25 €
STK-MIKO, s. r. o. Rosinská cesta 7, 010 08 Žilina 3,0*/57 23,50 € + 19,50 €

Banská Bystrica

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
Donivo STK, s. r. o. Sládkovičova 4370/027, 974 05 Banská Bystrica 4,6*/106 23,50 € + 25,50 € (nezverejnená)
SLOVDEKRA, s. r. o. Banská Bystrica Zvolenská cesta 59, 974 01 Banská Bystrica 4,6*/36 31 € + 26 €

Prievidza

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
SLOVDEKRA, s. r. o. Prievidza a Bojnice Opatovská cesta 1226/7, 972 01 Bojnice 4,1*/59 30 € + 25 €
STK J. I. Bajzu 1273/18, 971 01 Prievidza 3,4*/42 30 € + 25 € 80 €

Martin

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
STK MARTIN, s. r. o. Sučianska cesta 49, 036 08 Martin-Priekopa 4,2*/33 29 € + 29 € 74 €

Zvolen

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
STK Zvolen, s. r. o. Lieskovská cesta 24, 960 02 Zvolen 5*/4 27 € + 31 € 80 €

Liptovský Mikuláš

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
Stanica technickej. Kontroly Liptovský Mikuláš s. r. o. Generála Milana Rastislava Štefánika 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 2,6*/5 30 € + 26 €

Východné Slovensko

Ste z Východného Slovenska? Aj tam okrem krásnej prírody nájdete niekoľko výborných STK servisov alebo staníc.

Poprad

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
STK Poprad Priemyselný Areál Východ, 058 01 Poprad 4,1*/81 24,60 € + 20,60 € 55,70 €

Spišská Nová Ves

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
SLOVDEKRA s. r. o., Spišská Nová Ves Duklianska ulica 57, 052 01 Spišská Nová Ves 4,0*/29 32 € + 27 €

Košice

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
STK Košice Pri prachárni 20, 040 11 Košice 4,4*/87 30 € + 25 €
STK u Chrobáka Priemyslená 1733/2, 040 01 Košice 4,4*/112 31 € + 19 € 79 €
STK Jazero Napájadlá 7A, 040 12 Nad jazerom 4,3*/156 29,80 € + 20 €
SLOVDEKRA s. r. o., Košice Vozárova 732/3, 040 12 Košice – Barca 4,2*/80 30 € + 30 €
STK Bidovce Bidovce 334, O44 45 Bidovce 4,5*/55 21,10 € +17,10 €

Prešov

Názov servisu/stanice Adresa Hodnotenie na Google/počet Cena za STK + emisná Kontrola originality
STK s. r. o., Prešov Strojnícka 9, 080 06 Prešov 3,7*/68 25 € + 25 € 67 €
PK Tech – STK Duklianska 7263/23 3,9*/22 21 € + 24 € 67 €

Nezabúdajte, že na každú STK sa treba vopred a dobre pripraviť. Za technický stav Vášho vozidla ste zodpovedný.

TOP

Vyhľadávač servisov

Potrebuješ nájsť autoservis či pneuservis vo svojom meste? Prípadne sa chystáš na STK? Využi lokalizačnú aplikáciu servis.carhelp.sk 

Zaujímajú Vás hodnotenia pneuservisovautoservisov vo Vašom okolí? Neváhajte a čítajte.

1 komentár

 1. Užasne ,užasne – dobre som tu dopadol. Po prečitani viacero recenzii som mal málu dušičku ! Po neúspešnej sTK včera v Mestave kde ma poslali preč a dali termín o 4 mes.,mi tu pomohli keďže mi končila STK , objednali ma hneď na druhy deň , veľmi ochotný milý a kludny personál, zobrali na čas objednania presne, technik skuseny , preveril čo bolo treba, vysoko odborne a s trpezlivimi vysvetlivkami k veci.Všetko som mal v poriadku prešiel som bez závad hoci mam auto 16 r. diesel. Dokonca Boat mal lepšiu cenu ako MESTAV kde ma odmietli hoci som mal rezervovaný termín 3 mes vopred !! Ešte raz ďakujem za ústretovosť !

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here