Kontrola originality odhalí falošné doklady aj kradnuté autá

12194

Celkové hodnotenie článku

Rated 4.9 out of 5

Falošné čísla dokladov, karosérie, zmenené VIN čísla. To všetko môže odhaliť kontrola originality. Jej cieľom je bojovať proti podvodom a kradnutiu automobilov.

Kontrola originality identifikátorov vozidla je na Slovensku zavedená od roku 2005. Jej cieľom je odhaliť neoprávnené zásahy do vozidla, nelegálne zmeny VIN čísla, stáčanie kilometrov, ale aj falšovanie dokladov a mnohé iné.

Zistenie stočených kilometrov pri kontrole originality vozidla.
Častým problémom sú tzv. stočené km.

Kontrolou originality musia prejsť dovezené autá, ale urobia vám ju aj na vašu vlastnú žiadosť. Využijete ju v prípade kúpy alebo predaja automobilu.

Na čo slúži kontrola originality (KO)

Kontrola originality pátra po nelegálnej činnosti spojenej s úpravou vozidla vrátane úpravy údajov na odometri. Podľa zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sa zameriava na:

  • zisťovanie neoprávneného zásahu do identifikátorov vozidla,
  • odhaľovanie nelegálnych zásahov do konštrukcie vozidla,
  • hľadanie neoprávnených zásahov do dokladov vozidla.

Ak bol vykonaný akýkoľvek vyššie uvedený zásah, auto je podľa slovenských aj európskych zákonov nespôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách.

Ako sa stane moje auto nespôsobilé?

Veľmi ľahko. Na oko sa každé auto, ktoré predávajú podvodníci javí v poriadku. Falšovatelia sú profesionáli. Najväčšie riziko vám hrozí v prípade kúpy ojazdeného auta zo zahraničia.

Auto môže mať stočené kilometre, môže naň byť lízing alebo exekúcia. Samostatnou kategóriou sú kradnuté autá. „Vo väčšine prípadov sa vozidlá po odcudzení buď rozoberú na lacné náhradné diely, alebo sa kradnú za účelom opätovnej registrácie a po nevyhnutnej nelegálnej zmene identity predávajú v celku ako nekradnuté,“ vysvetľuje Miroslav Strelec z IRIS IDENT – Technická služba kontroly originality.

Ďalej dodáva: „Takto zmenené vozidla sú potom bez problémov preregistrované, neoprávnene zlegalizované a opätovne uvedené do premávky na cestách.“

Ak kontrola originality odhalí takéto auto, informuje o ňom Policajný zbor, ktorý ďalej už takéto zásahy vyšetruje ako trestný čin a pátra po pôvodnej identite vozidla.

VIN číslo si môžete na svojom aute skontrolovať aj sami. Musí byť všade rovnaké. V tomto videu sa dozviete, kde všade ho máte hľadať.

https://youtube.com/watch?v=QkZOTjIm24A

Kontrolu originality vám vykonajú na vašu vlastnú žiadosť alebo vám ju ukladá zákon. Okrem toho slúži predávajúcemu aj kupujúcemu. Predávajúci môže za overené vozidlo žiadať vyššiu predajnú cenu a pre kupujúceho sa kontrolou originality znižuje riziko kúpy zmanipulovaného auta.

Podľa zákona musí auto absolvovať kontrolu originality, ak:

 • je dovezené jednotlivo zo zahraničia,
 • je po prestavbe,
 • ho chcete odhlásiť do cudziny,
 • došlo k výmene podvozku alebo karosérie, kde sa nachádza VIN číslo,
 • bola vykonaná zmena farby,
 • bolo vyradené z evidencie a musí sa opäť schváliť a i.

Kde sa vykonáva KO?

Kontrola sa vykonáva na pracoviskách kontroly originality. Zvyčajne pracoviská vykonávajú aj technickú alebo emisnú kontrolu.

Sieť pracovísk kontroly originality nájdete naprieč celým Slovenskom v každom jednom okrese.

Ako pristaviť vozidlo na kontrolu

Zákon o cestnej premávke hovorí, že prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na kontrolu originality vozidlo čisté, s povinnou výbavou a so sprístupnenými identifikátormi vozidla.
Okrem toho si pripravte potrebné doklady. Tie sa líšia v závislosti od toho, či sa robí kontrola originality na vozidle prihlásenom do evidencie na Slovensku alebo nie (autá dovezené zo zahraničia).

Potrebné dokumenty
Auto prihlásené do evidencie v SRDovezené auto, ktoré nie je prihlásené do evidencie
Doklad totožnostiDoklad totožnosti
Osvedčenie o evidenciiDoklad o nadobudnutí vozidla (kúpna zmluva, faktúra a i.)
Osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované*

*predkladá sa iba, ak nie je údaj uvedený v osvedčení o evidencii.

Ako majiteľ vozidla sa počas kontroly nesmiete zdržiavať na kontrolnej linke. Môžete čakať len v priestoroch pracoviska kontroly originality vyhradených pre zákazníkov.

Skôr ako technik prevezme auto, skontroluje jeho stav a hľadá prípadné poškodenia. Všetky zistené informácie sa zapisujú do preberacieho protokolu, ktorý musíte podpísať.

Ako sa hodnotí spôsobilosť auta?

Kontrolu originality vykonávajú vždy dvaja technici bez prítomnosti majiteľa automobilu. Ich úlohou je skontrolovať:

 1. či sú nedotknuté identifikátory vozidla. Nesmú sa objaviť žiadne stopy zásahu do nich a do konštrukcie.
 2. či doklady nesú všetky známky pravosti. Zapísané údaje musia zodpovedať údajom na identifikátoroch. Zmena údajov môže vzniknúť len povolenou prestavbou.
 3. či sa údaje v evidencii vozidiel zhodujú s tými, ktoré sú na identifikátoroch a v dokladoch.

Výsledok kontroly originality predstavuje trojčíslo, ktoré jednotlivé číslice vyjadrujú stav:

 • identifikátorov,
 • dokladov,
 • údajov v evidencii vozidla.

Technici prideľujú jednotlivým kategóriám číselnú hodnotu od 1 do 3. Môžu prideliť aj nulu, ktorá zodpovedá poškodeným alebo nečitateľným údajom. Auto, ktoré je spôsobilé na premávku, musí získať hodnotenie 111. Keď získa auto v ktorejkoľvek kategórií číslo 3, je nespôsobilé.

Kontrola originality odhalí predchádzajúce odcudzenie vozidla.
Pomocou kontroly originality môžeme odhaliť aj to, že naše vozidlo bolo v minulosti odcudzené.

Auto, ktoré je spôsobilé, získa modrú nálepku a údaje sa zapisujú do posudku o kontrole originality vozidla. Za takúto kontrolu originality zaplatíte približne 70 € až 90 €. Výsledok je verejný a môžete si ho po bezplatnej registrácii a prihlásení overiť na internete.

Ako často sa objavia nedostatky na autách?

Technická služba kontroly originality zverejnila na svojej stránke evidenciu výsledkov kontrol. Najčastejšie sa objavujú autá, po ktorých bolo vyhlásené pátranie a hneď na druhom mieste sú falošné alebo odcudzené doklady.

Výsledky kontroly originality2011201220132014201520162017

Spolu od roku 2008

Pozmeňované identifikátory1851651581941601621211,797
Pozmeňované doklady1820141418126196
Výskyt v pátraní -vozidlo6528018596553123343275,224
Výskyt v pátraní – doklady1131391401222022321971,549
Dočasne spôsobilé1,6851,3851,1301,1891,0821,0491,08113,119
Nespôsobilé2311981872221831781372,121

Kontrola originality preverí aj najazdené kilometre

Počet najazdených kilometrov. Údaj, ktorý zaujíma každého, kto kupuje ojazdené vozidlo. Keďže tento údaj sa dá veľmi ľahko sfalšovať, je vhodné si preveriť jeho pravosť. V minulosti sa dali najazdené kilometre overiť pomocou VIN čísla, ale od mája 2018 to už nie je také jednoduché.

Ako získať ODO-Pass?

Práve pracoviská kontroly originality (PKO) majú oprávnenie vyhotovovať Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel tzv. ODO-Pass. Výpis vydáva aj samotný Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), a to priamo prevádzkovateľovi vozidla.

Ak chcete získať takýto výpis, musíte poskytnúť PKO alebo RPZV elektronické osvedčenie o evidencii. To podlieha overovaniu. Okrem toho PKO musí zaznamenať aktuálnu hodnotu odometra a vykonať fotodokumentáciu. Všetko sa nahráva do RPZV.

Na overenie odometra máte dve možnosti. Buď pristavíte auto priamo na PKO alebo si zavoláte mobilné pracovisko, ktoré je vybavené prenosnou technikou. V takom prípade môže prísť pracovník napríklad priamo do autoservisu (alebo na iné dohodnuté miesto), kde skontroluje odometer a vytlačí vám výpis. Platný je vždy do vykonania nového zápisu údajov o vozidle v registri.

Viete čo je VIN?

Komu poskytuje kontrola originality ODO-Pass?

Výpis poskytujú pracoviská KO a poskytovatelia výpisu z RPZV len majiteľovi vozidla, ktorý ho môže zverejniť alebo zaslať záujemcovi o kúpu. Orientačná cena za výpis je približne 7 €. Existenciu a obsah výpisu si možno overiť na www.rpzv.sk. Výpis alebo overovacie údaje by mali spotrebitelia požadovať vždy pred kúpou od prevádzkovateľa vozidla.  

Môžem si overiť auto aj sám?

Množstvo informácií o vozidle sa dozviete aj priamo z internetu. Samozrejme, informácie nebudú v rozsahu, aký poskytuje kontrola originality, ale určite vám pomôžu.

Ak kupujete ojazdené auto, overte si ho cez online databázy. V ideálnom prípade sa pokúste overiť najazdené kilometre pomocou VIN čísla. Pomôžu vám tieto stránky:

Či už sa rozhodnete absolvovať kontrolu originality dobrovoľne, alebo vám ju uloží zákon, získate množstvo cenných informácií o vašom automobile. Modrá nálepka potvrdzujúca absolvovanie KO má uplatnenie aj pri kúpe a predaji jazdeného vozidla. Predávajúci si absolvovaním KO zlepší vyjednávaciu pozíciu a môže za auto pýtať vyššiu cenu. Naopak kupujúci má väčšiu istotu, že nekupuje auto so zmenenou identitou.

Kupujete alebo predávate auto? 

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here