Kupujete ojazdené auto? 6 krokov, ako to zvládnuť

28406

Celkové hodnotenie článku

Rated 4.8 out of 5

Chcete kúpiť ojazdené auto? Kúpa auta si vyžaduje kompletný postup, aby ste na nič nezabudli. Prečítajte si všetko o obhliadke, preverení odometra, zostavení kúpno-predajnej zmluvy, ale aj prihlásení a odhlásení vozidla.

Kúpa auta – najmä ojazdeného – robí mnohým nádejným majiteľom vrásky na tvári. Rozhodne by tento úkon však nemal byť spojený s improvizáciou. Radšej dodržte všetky nevyhnutné kroky. Niektoré vám ukladá zákon, iné sú dobrovoľné.

Kúpa auta a obozretnosť.
Pri kúpe ojazdeného auta treba byť mimoriadne obozretný

Ktoré sú tie najdôležitejšie?

Takto to znie možno jednoducho, ale každý jeden krok má svoje špecifiká a úskalia. Celej kúpe a jednotlivým jej častiam sa budeme podrobne venovať nižšie.

Urobte poriadnu obhliadku ojazdeného vozidla

Obhliadka vozidla je pri kúpe samozrejmosťou. Ak máte možnosť, skúste požiadať o pomoc človeka, ktorý sa vyzná v autách. Dobrým radcom môže byť aj osoba, ktorá už absolvovala viacero obhliadok.  

Snažte sa absolvovať obhliadku za denného svetla. Dobre uvidíte prípadné nezrovnalosti vo farbe laku aj celkový stav vozidla. Šero totiž môže váš pohľad skresliť. V prípade, že nemáte so sebou mechanika, ktorý sa vyzná v tom, čo treba hľadať a všímať si, budete sa musieť spoľahnúť na svoje schopnosti.

Všímajte si:

 • VIN čísla. Toto číslo sa nachádza na viacerých miestach v automobile (na skle, na bezpečnostných pásoch, pri rezerve). Všade musí byť rovnaké. Hľadajte predovšetkým to, ktoré je vyrazené priamo do karosérie.
 • Opotrebovanie volantu, pedálov a riadiacej páky. Musia korešpondovať s počtom najazdených kilometrov. Ale priveľmi sa na tieto komponenty nespoliehajte, dajú sa ľahko vymeniť a vy nič nezistíte.
 • Lak. Ak nebolo auto opravované alebo havarované, bude na celom rovnaký.
 • Skrutky pod kapotou. Všimnite si ich farbu. Zdá sa vám niektorá svetlejšia alebo nová? Pýtajte sa na to, prečo.
 • Porovnajte typ a výrobné číslo motora (nachádza sa na bloku motora) s tým v Osvedčení o evidencii.

Nezabúdajte, že je veľmi dôležité, aby ste si vozidlo, ktoré kupujete, overili. Najjednoduchšie tak urobíte prostredníctvom VIN čísla vozidla. Po zadaní tohto čísla sa dozviete všetky informácie a presvedčíte sa, že auto nie je kradnuté!

Ďalšie výborné tipy nájdete v týchto videách:

Pri prehliadke sa predovšetkým veľa pýtajte. Nemajte žiadne výčitky. Seriózny predajca vám zodpovie všetky otázky a nebude váhať ani pri tých nepríjemných.

Skontrolujte si históriu „jazdenky“

Podvodné manipulácie s vozidlami stále prudko narastajú. Keďže sa výnosnejšie predáva mladšie a nehavarované auto, dochádza k falšovaniu jeho roku výroby, k zatajeniu opráv po havárii, k „stáčaniu“ najazdených kilometrov,“ vysvetľuje Miroslav Strelec z IRIS IDENT technickej kontroly originality. V súvislosti s problémom stočených kilometrov vám odporúčame aj náš blog s rebríčkom áut, ktoré majú kilometre stočené najčastejšie.

Ako kupujúci máte iba jednu možnosť, ako sa brániť. Musíte sa zaujímať o históriu auta skôr, ako pustíte peniaze z ruky.  „Na Slovensku je pomerne bežné, že záujemca si vyhliadne automobil, „voľným okom“ ho prehliadne a prevezie sa. V prípade, ak sa navonok neprejavia žiadne chyby a nedostatky, vozidlo si kúpi. Až potom si uvedomí, že sa chce o jeho minulosti dozvedieť viac, čo je ale už neskoro,“ upozorňuje odborník.

Neprehliadnite ani náš blog o autách, ktorých hodnota bude v budúcnosti rásť. Sú praktické a do budúcnosti predstavujú aj dobrú investíciu. 

Ako kupujúci vždy môžete

 • požadovať výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidla,
 • využiť online databázy,
 • absolvovať kontrolu originality.

Počet najazdených kilometrov

Najväčším problémom pri kúpe sú zvyčajne najazdené kilometre. Donedávna ste si ich stav mohli overiť na stránke www.ko.sk. To už nie je možné, pretože ho predávajúci zneužívali a upravovali počet kilometrov tesne nad posledný záznam. Od mája roku 2018 sa už zaznamenáva história najazdených kilometrov do Registra prevádzkových záznamov vozidla (RPZV).

Kúpa auta s najazdenými kilometrami.
Netreba podceniť možný reálny stav najazedných kilometrov.

Ako sa ako kupujúci dostanete k týmto záznamom? Od predávajúceho. Požadujte pri kúpe tento výpis z RPZV. Predávajúci ho získa jednoducho, na vlastnú žiadosť. Za tento úkon sa platí približne 7 €. Málo na to, aby sa predajca mohol vykrúcať.

TIP: Predajca nemá výpis? Vystavia mu ho za pár minút na pracovisku kontroly originality (PKO). Možnosťou je tiež telefonát na mobilné PKO.

Na kontrolu najazdených kilometrov nie je potrebná kontrola originality, skontroluje sa iba odometer.

Online overenie podľa ŠPZ alebo VIN čísla

Existuje viacero portálov, ktoré sa zaoberajú kontrolou jazdených vozidiel. Za poplatok, ktorý sa zvyčajne pohybuje od 5 do 30 € vám poskytnú informácie o stave odometra, roku výroby, informácie o prípadnej exekúcii alebo lízingu.

 

Využiť môžete:

Okrem toho si môžete overiť, či na auto nie je ešte lízing na www.registervozidiel.sk alebo záložné právo na www.notar.sk. Na všetky možnosti overenia VIN čísla sme sa pozreli v našom článku o kontrolných nástrojoch.

Dajte pristaviť vozidlo na kontrolu originality

Pokiaľ chce mať kupujúci istotu, že nekupuje „mačku vo vreci“ je rozumné, aby predtým, ako podpíše kúpnopredajnú zmluvu a vyplatí za vozidlo peniaze, požadoval od predávajúceho, aby s vozidlom absolvoval kontrolu originality,“ zdôrazňuje Miroslav Strelec z IRIS IDENT.

Čo spravia na kontrole originality?

 • preveria neoprávnené zásahy do identifikátorov, konštrukcie a dokladov vozidla,
 • skontrolujú zhodu VIN čísla a ostatných identifikátorov s údajmi v dokladoch,
 • overia pravosť dokladov,
 • zaznamenajú stav odometra,
 • zmerajú hrúbku povlakovej vrstvy karosérie,
 • preveria, či sa po aute nepátra na Slovensku alebo v zahraničí a i.

Cena za kontrolu originality je rôzna v závislosti od pracoviska. Zvyčajne sa pohybuje okolo 70 €.

Overenie stočených kilometrov pomocou stránky Itprofit.sk.
Overenie kilometrov na stránke Itprofit.sk

To, či sa rozhodnete spoľahnúť na vlastný úsudok, databázy alebo pristúpite ku kontrole originality, je len na vás. Nekalých praktík je veľa a šikovný predajca vás ľahko oklame.

Overte si predajcu

Overenie predajcu vozidla je veľmi dôležitým úkonom pri kúpe „nového“ vozidla. Je to možné cez občianske združenie LEPIDLO  alebo cez stránku www.sego.sk. V každom inzeráte tu nájdete odkaz na všetky inzeráty, ktorý daný predajca má alebo mal za posledných 12 mesiacov. Viete tak poľahky odhaliť priekupníka,  ktorý sa iba tvári, že je prvý majiteľ.

Pripravte si a podpíšte kúpno-predajnú zmluvu

Pri kúpe tak ako pri predaji by ste nemali zabúdať ani na kúpnopredajnú zmluvu. Ak ste si auto obhliadli, preverili a stále máte záujem o jeho kúpu, nasleduje spísanie kúpno-predajnej zmluvy. Ak nechcete, aby táto zmluva bola len bezcenným papierom, nechajte si podpisy notársky overiť.

  Ďakujeme za stiahnutie

  “ Vaša šablóna kúpno-predajnej zmluvy bola odoslaná na Váš e-mail. “

  Stiahni si kúpno-predajnú zmluvu

  “ Po zadaní e-mailu Vám bude návrh zmluvy odoslaný do Vašej e-mailovej schránky. “

  Každá kúpno-predajná zmluva musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • informácie o oboch zmluvných stranách (meno, priezvisko, adresa a číslo občianskeho preukazu a i.),
  • informácie o vozidle (značka, typ, rok výroby, farba, číslo technického preukazu a i.),
  • údaj o najazdených kilometroch, existujúcich nedostatkoch a chybách na vozidle,
  • cenu vozidla vrátane spôsobu jej úhrady (hotovosť, platba na účet),
  • dátum uzatvorenia zmluvy,
  • notársky overené podpisy oboch zúčastnených strán.

  TIP: Do zmluvy môžete uviesť aj to, že v prípade zistenia nezrovnalostí s odometrom bude predajca znášať náklady za expertízu a máte právo na odstúpenie od zmluvyvrátením peňazí. Ak je predajca seriózny a nemá čo skrývať, nebude mu to prekážať.

  Pozor na fakt, že uzatvorením zmluvy sa ešte nestávate majiteľom auta. Na to, aby bolo definitívne vaše, musíte zaplatiť úplnú cenu. Tá je uvedená v kúpno-predajnej zmluve medzi vami a predávajúcim. Za auto musíte zaplatiť v deň uzatvorenia zmluvy.

  Odhlásenie vozidla predávajúcim

  Po podpise kúpno-predajnej zmluvy nasleduje návšteva dopravného inšpektorátu. Tento krok je predovšetkým úlohou predávajúceho. Napriek tomu musíte byť pri odhlasovaní prítomný aj vy ako kupujúci. Alternatívne môžete poskytnúť predávajúcemu notársky overené splnomocnenie na odhlásenie auta.

  Ak máte zriadenú elektronickú komunikáciu s úradmi, môžete splnomocnenie zaslať elektronicky priamo Policajnému zboru. Splnomocnenie sa nevyžaduje, ak ste príbuzný predávajúceho v priamom rade (manžel/ka, brat/sestra, rodič, dieťa).

   Ďakujeme za stiahnutie

   “ Vaša šablóna splnomcnenia bola odoslaná na Váš e-mail. “

   Stiahni si splnomocnenie

   “Po zadaní e-mailu Vám bude návrh splnomocnenia odoslaný do Vašej e-mailovej schránky.“

   Odhlásenie vozidla sa vykonáva na polícii v mieste trvalého bydliska predávajúceho. Ak bývate v rovnakom okrese ako predávajúci, ide o prepis v rámci okresu, ktorému venujeme nižšie v článku osobitú pozornosť. V prípade rozdielneho bydliska pôjde o odhlásenie do iného okresu.

   Odhlásenie vozidla je bezplatný úkon, pri ktorom nie je potrebné pristavenie vozidla. Na aute zostávajú pôvodné tabuľky s evidenčným číslom. Ak ste sa priamo zúčastnili na odhlásení vozidla, môžete si auto ihneď odviezť domov. Nezabudnite si od pôvodného majiteľa zobrať doklady a osvedčenie o evidencii so zápisom odhlásenia.

   Kúpa nového auta.
   Keď pri kúpe vozidla splníte všetky doposiaľ uvádzané kroky, nič vám nebráni odviezť si svoje nové autíčko domov

   Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie

   Skôr ako sa vyberiete prihlásiť svoje nové auto na dopravný inšpektorát, nezabudnite si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.  Prepis vozidla je podľa zákona podmienený preukázaním dokladu o platnom PZP.

   Prihláste vozidlo v okrese svojho bydliska

   Odhlásené vozidlo musíte do 30 dní prihlásiť na pracovisku evidencie vozidiel v mieste vášho trvalého bydliska. Auto musíte pristaviť, aby mohol pracovník evidencie porovnať údaje v dokladoch s tými, ktoré sú uvedené priamo na aute.

   Na prihlásenie vozidla si pripravte tri tlačivá:

   • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
   • osvedčenie o evidencii so zápisom odhlásenia,
   • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia.

   Osvedčenie máte od pôvodného majiteľa, ktorý auto odhlásil. Žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie vám dajú na každom dopravnom inšpektoráte. Nájdete ju aj priamo na stránke Ministerstva vnútra, odkiaľ si ju môžete vytlačiť a vopred vypísať.

   Za prihlásenie vozidla sa platí správny poplatok podľa výkonu vozidla. Okrem neho musíte zaplatiť aj za nové evidenčné tabuľky. Za dva kusy tabuliek s EČV zaplatíte 33 €. Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom odovzdáte na inšpektoráte.

   Čo v prípade, ak má predávajúci a kupujúci trvalé bydlisko v rovnakom okrese?

   Aj v tomto prípade prebieha prihlásenie a odhlásenie vozidla rovnako ako prepis do iného okresu. Výhoda spočíva v tom, že nemusíte odovzdávať staré tabuľky s EČV.

   Celý prepis sa dá vykonať v rámci jednej návštevy inšpektorátu. Za predpokladu, že sú pôvodný aj nový majiteľ prítomní, pôvodný majiteľ auto odhlási a nový majiteľ prihlási. Predkladajú rovnaké dokumenty ako pri prepise z iného okresu. Predmetné vozidlo musí byť pristavené, aby pracovník inšpektorátu overil údaje z dokladov a na automobile.

   Darovanie auta

   Jedným z bežných spôsobov nadobudnutia nového vozidla je aj darovanie. Medzi oboma stranami vtedy treba spísať darovaciu zmluvu na auto. Zmluva musí jasne uvádzať, že darca bezplatne prenecháva auto obdarovanému. Darované auto, rovnako ako kúpené, musíte odhlásiť a prihlásiť na príslušných dopravných inšpektorátoch.

    Ďakujeme za stiahnutie

    “ Vaša šablóna darovacej zmluvy bola odoslaná na Váš e-mail. “

    Stiahni si darovaciu zmluvu

    “Po zadaní e-mailu Vám bude návrh darovacej zmluvy odoslaný do Vašej e-mailovej schránky.“

    Ďalšie relevantné informácie, ale aj dokumenty na stiahnutie poskytuje Ministerstvo vnútra na svojej internetovej stránke. Nájdete tam aj presný postup pri ďalších špecifických úkonoch spojených s evidenciou vozidla.

    Prečítajte si aj náš blog Kúpa auta – na čo si posvietiť tesne po tom, ako ho kúpim?

    2 KOMENTÁRE

    Zanechať komentár

    Please enter your comment!
    Please enter your name here