Kúpno-predajná zmluva na auto, toto v nej musí byť.

27065

Celkové hodnotenie článku

Rated 5 out of 5

Kúpa auta bez zmluvy je v dnešnej dobe poriadnym hazardom. Takémuto riziku sa nikdy nevystavujte a radšej si zabezpečte kúpno-predajnú zmluvu na auto. Stiahnutá z internetu alebo vlastnoručne napísaná, každá musí obsahovať všetky náležitosti.

Prečo vlastne existujú nejasnosti ohľadom zmlúv na kúpu auta? Ide o to, že zákon v prípade hnuteľného majetku (akým je aj auto) neurčuje formu zmluvy. Vo všeobecnosti povedané, legislatíve nezáleží na tom, či sa dohodnete na papieri alebo pri šálke kávy. Zmluva môže byť ústna aj písomná.  

Kvalitná kúpno-predajná zmluva
Pri kúpe či predaji auta treba mať kvalitnú zmluvu.

Ústna verzus písomná forma zmluvy

Dohody, ktoré nemajú písomný podklad, sú veľmi zradné. Nenechajte sa nahovoriť na ústnu dohodu a vždy trvajte na písomnej zmluve o predaji auta.

Problém môžu nastať takmer okamžite. Za auto zaplatíte (v lepšom prípade si ho doveziete aj domov) a následne v autoservise zistíte, že auto nemá taký technický stav, ako tvrdil predajca. Čo teraz? Bohužiaľ, už nič. Ak ste nemali svedkov, len ťažko dokážete, čo bolo obsahom vášho rozhovoru. V tomto prípade je kúpno-predajná zmluva nevyhnutnosťou!

Čo hovoria zákony na zmluvu o predaji auta?

Kúpno-predajná zmluva na auto môže byť uzatvorená podľa Občianskeho aj Obchodného zákonníka.  Základné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z predajnej zmluvy určuje § 588 Občianskeho zákonníka a sú to tieto:

 • Predávajúci má povinnosť auto odovzdať.
 • Kupujúci musí auto prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Zmluva o predaj auta medzi dvoma firmami sa zvyčajne vyhotovuje v zmysle § 409 až § 470 Obchodného zákonníka. Aby bola zmluva platná, musí obsahovať informáciu o cene a premete kúpy.

Čo musí obsahovať kúpno-predajná zmluva na auto?

1. Údaje o predávajúcom a kupujúcom:

 • meno a priezvisko,
 • adresu trvalého pobytu,
 • rodné číslo (prípadne číslo občianskeho preukazu),
 • číslo účtu (podľa najnovšej legislatívy by malo byť v tvare IBAN).

2. Údaje o predávajúcom a kupujúcom:

 • druh vozidla,
 • továrenská značka, typ (model),
 • farba,
 • výrobné číslo motora,
 • identifikačné číslo vozidla (VIN),
 • rok výroby,
 • číslo technického preukazu,
 • evidenčné číslo vozidla,
 • počet najazdených kilometrov,
 • výbava.

3. Výšku dohodnutej kúpnej ceny

V prípade ceny je na mieste, aby bol v zmluve uvedený aj presný spôsob úhrady (hotovosťou alebo na účet). Okrem toho býva v mnohých zmluvách predajná cena rozdelená na dve časti. Jednu platí kupujúci pri prevzatí auta a tú druhú v dohodnutom termíne na účet predávajúceho. Všetko musí byť napísané v zmluve.

4. Dátum a miesto podpisu

5. Samotný podpis oboch strán (kupujúceho aj predávajúceho)

Zmluva musí byť, samozrejme, vyhotovená v dvoch kópiách, pričom jedna ide predávajúcemu a druhá kupujúcemu. Vzor kvalitnej kúpno-predajnej zmluvy si môžete stianhnuť aj u nás.

  Ďakujeme za stiahnutie

  “ Vaša šablóna kúpno-predajnej zmluvy bola odoslaná na Váš e-mail. “

  Stiahni si kúpno-predajnú zmluvu

  “ Po zadaní e-mailu Vám bude návrh zmluvy odoslaný do Vašej e-mailovej schránky. “

  Na toto si dajte v zmluve pozor

  Bohužiaľ, ani so zmluvou v ruke nemáte ešte vyhraté. Pozorne si všímajte, čo je v nej napísané. Niektoré formulácie a náležitosti sú mimoriadne dôležité.

  kúpno-predajná zmluva - ostražitosť
  Pri tvorbe kúpno-predajnej zmluvy si treba dať pozor.

  Notársky overený podpis

  Podpisy, ktoré budú na zmluve, by mali byť notársky overené. V opačnom prípade môže jedna zo strán argumentovať, že jeho podpis bol sfalšovaný a zmluvu nikdy nevidel.

  Podpis vám overia aj na matrike, kde je to lacnejšie. Od 1. 1. 2018 zaplatíte za overenie každého podpisu 2 €. Je to naozaj zanedbateľná čiastka, ktorá vám zabezpečí, že zmluva nebude len bezcenným papierom.

  Stav motorového vozidla

  Údaje o aute, ktoré sa nachádzajú v zmluve, nie sú len technického charakteru. Nesmú chýbať ani informácie o tom, že ide o používané auto, uvádza sa stav karosérie (havarovaná alebo nie), ale aj to, či má automobil servisnú knižku. Ak sú na aute nejaké vady, o ktorých predávajúci vie, mali by byť napísané v zmluve.

  Súčasne s týmito informáciami sa zvyčajne uvádza, že kupujúci sa so stavom motorového vozidla riadne oboznámil. Takáto formulácia chráni predávajúceho pred neopodstatnenými reklamáciami.

  Kedy predávajúci odovzdá auto

  Ak ste na strane kupujúceho, určite vás zaujíma, kedy si môžete auto odviesť. V zmluve sa zvyčajne uvádza, že v deň podpísania zmluvy. Samotné vlastníctvo prechádza na kupujúceho až zaplatením úplnej kúpnej ceny. Všetky tieto informácie by sa mali nachádzať priamo v zmluve.

  Správne naformulovaná a spísaná zmluva chráni obe strany – kupujúceho aj predávajúceho. Jej písomná forma je absolútnou nevyhnutnosťou. Po podpise zmluvy je na rade návšteva dopravného inšpektorátu a úkony spojené s prihlásením a odhlásením vozidla.

  Chcete sa dozvedieť viac podrobností o kúpe a predaji auta, prípadne si potrebujete stiahnuť kvalitne spísanú kúpno-predajnú zmluvu ↓↓↓

   Ďakujeme za stiahnutie

   “ Vaša šablóna kúpno-predajnej zmluvy bola odoslaná na Váš e-mail. “

   Stiahni si kúpno-predajnú zmluvu

   “ Po zadaní e-mailu Vám bude návrh zmluvy odoslaný do Vašej e-mailovej schránky. “

   Overenie VIN

   Malý dodatok na záver. Pred samotnou kúpou vás čaká mnoho otázok, ktoré je potrebné zodpovedať. Je potrebný, aby ste boli obozretný. Pokiaľ kupujete auto z druhej ruky, vždy ho pred samotnou kúpou overte! Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, ktoré by následne mohli nastať. Na overenie vám postačí iba VIN číslo vozidla.

   Zanechať komentár

   Please enter your comment!
   Please enter your name here