Lambda sonda a katalyzátor – čistenie a starostlivosť

11548

Celkové hodnotenie článku

5,0 rating

Funkcie lambda sondy a katalyzátora sú spolu veľmi späté. Povedané zjednodušene, prvá nameraná hodnota lambda sondy je odoslaná riadiacej jednotke a prípadne, ak je druhá lambda sonda prítomná za katalyzátorom, porovná sa s jej hodnotou. Ak sú hodnoty z dvoch lambda sond rovnaké znamená to nefunkčnosť katalyzátora. Druhá lambda sonda má najmä za úlohu monitorovať  správnu funkciu katalyzátora.  Spolupráca lambda sondy a katalyzátora má za výsledok menej emisií.
Avšak porucha lambda sondy má vplyv aj na spotrebu paliva a životnosť katalyzátora, aj iných komponentov auta. Netreba podceňovať jej dôležitosť a ani samotné čistenie lambda sondy a katalyzátora, ktoré Vám môžu ušetriť aj stovky euro.

Čistenie a starostlivosť katalyzátora voči prírode.
Aj automobilové technológie myslia čoraz viac na prírodu.

Čistenie lambda sondy a katalyzátora je jeden z najjednoduchších krokov pri údržbe auta. Táto starostlivosť o auto sa Vám určite v budúcnosti ukáže ako dobrá investícia, pár minút času pár krát za rok, do Vášho auta.

Poďme si najskôr priblížiť, čo je lambda sonda a  katalyzátor. Stručne si povieme o tom ako fungujú a čo majú za úlohu zabezpečovať.

Čo je lambda sonda?

Lambda sonda je vlastne snímač umiestený pred katalyzátorom, a aj za ním. Porovnáva informácie o množstve kyslíku vo výfukových plynoch  so vzduchom v okolí motora a odosiela ich do riadiacej jednotky. Tá potom na základe nameranej a porovnanej hodnoty z lambda sondy pred a za katalyzátorom reguluje palivovú zmes v motore, aby nebola príliš bohatá na palivo, ale aby ani nebolo v zmesi priveľa vzduchu a teda aby zmes nebola chudobná.

Presné hodnoty lambda sondy, ktoré odosiela, sú ovplyvňované tým, ako kvalitne dokáže snímať. Funkčná čistá lambda sonda by mala s presnosťou pomôcť riadiacej jednotke distribuovať do motora stechiometrickú palivovú zmes so súčiniteľom vzduchu λ=1.

Akcia

Pro Tec Oxicat – Čistič lambda sondy a katalyzátora

Znižuje tvorbu emisií.
✅ Čistí lambda sondu aj katalyzátor.
Účinný aj proti najväčším nečistotám.

Aké typy lambda sondy poznáme?

Lambda sonda môže byť nevyhrievaná (nahrievajú ju samotné výfukové plyny a to po asi až 15 minútach jazdy), alebo vyhrievaná. Rozlíšiť sa dajú podľa počtu drôtov:

 • nevyhrievaná lambda sonda má 1-2 drôty,
 • vyhrievaná 3-4.

Samozrejme vyhrievaná lambda sonda má dlhšiu životnosť a je efektívnejšia. Životnosť vyhrievanej lambda sondy je až (maximálne) 200 000 km pričom tej nevyhrievanej len asi (maximálne) 80 000 km, čo je podstatný rozdiel.

Podľa farby tiež vieme rozlíšiť s akou chemikáliou lambda sonda pracuje. Ak je farba drôtu lambda sondy červená, ide o sondu s Oxidom titaničitým (TiO2). Ak je biela, čierna, šedá alebo fialová tak ide o sondu s Oxidom zirkoničitým (ZiO2).

Znečistená lambda sonda. Poznáte dôsledky?

Zanesenie lambda sondy výrazne sťažuje jej schopnosť správne zaznamenávať informácie a kontrolovať účinnosť katalyzátora a preto je jej čistenie opodstatnené. Je to najmä kvôli tomu, aby sa dosiahlo kvalitné spaľovanie paliva a zachovala sa životnosť lambda sondy, ale aj iných drahších komponentov a to hlavne spomínaného katalyzátora.
K znečisteniu lambda sondy prispieva aj používanie nekvalitného lacného paliva, z ktorého sa generuje viac splodín a kontaminantov.

Poškodenie lambda sondy.
Poškodená lambda sonda sa môže prejaviť vysokou spotrebou paliva či zápachom benzínu.

Pokiaľ sú hodnoty nasnímané lambda sondou pred katalyzátorom aj za ním rovnaké, znamená to, že katalyzátor je nefunkčný. Funkčnosť a hodnota lambda sondy sa dá skontrolovať cez diagnostické zariadenie.

Čo je katalyzátor a ako funguje?

Súčiastka umiestnená vo výfukovom systéme vozidla, ktorá vďaka jej kovovému obalu, okolo keramickej voštiny, pripomína tlmič výfuku. Samotný keramický katalyzátor, je doslova prešpikovaný množstvom mikro-tunelov s jemne drsným povrchom schopným zachytávať aj tie najmenšie nečistoty. Zväčša je tento povrch (ktorý má celkovú plochu až niekoľko 100 m2) potiahnutý vrstvou Al2O3 (Oxid hlinitý), v ktorej je v menšom množstve prítomný aj samotný katalyzátor chemickej reakcie- vzácne kovy, napríklad platina, rhódium. Katalyzátor za ideálnych podmienok nemení svoje vlastnosti.
 
Práve vďaka vzácnym kovom sa katalyzátor volá tak ako sa volá, lebo tie pri vysokých teplotách, nad 400°C, umožňujú dodatočnú reakciu prebytočného kyslíka s inými látkami. Vznikajú tak neškodné plyny a tým pádom menej emisií.

Hlavnou funkciou katalyzátorov je teda „vyčistiť“ výfukové plyny, vďaka chemickej reakcii. Katalyzátor (napr. platina, paládium), urýchli čas za aký zreagujú splodiny (CO, CHx a oxidanty NOx). Katalyzátor umožní dokonale zreagovanie splodín za vzniku N2, H2O a CO2. Pri procese sa spolieha na fakt, žespaľovanie prebieha v stechiometrickom pomere, ktoré zabezpečujú snímače lambda sondy.

Typy katalyzátora

Katalyzátory môžeme rozdeliť na 3 typy:

Trojcestný katalyzátor

Môžeme ho nazvať aj katalyzátor pre benzín. Aby správne fungoval, predpokladá sa, že zážihový motor spĺňa základné podmienky:

 1. Pracuje so súčiniteľom vzduchu λ=1
 2. Pracujú s kvalitnou homogénnou zmesou z kvalitného ľahko odpariteľného paliva
 3. Nutnosťou je funkčná lambda sonda, inak hrozí úplne zničenie katalyzátora

Oxidačný katalyzátor

Používa sa vo vznetových motoroch. Katalyzátor je určený na redukciu emisií v podobe CHx a CO. K dodatočnému spaľovaniu pevných častíc dochádza vďaka vysokej teplote katalyzátora a vďaka prebytkovému kyslíku, ktorý sa tam vždy nachádza. Tieto častice vo výfukových plynoch sa buď výrazne zmenšia alebo zhoria úplne pri teplote približne 400°C.

Redukčný katalyzátor

Využívajú vznetové a zážihové motory s priamym vstrekom. Je určený na zníženie množstva oxidov dusíka (NOx). Motory, ktoré spaľujú s výsledným prebytkom kyslíka majú problémy práve s týmito emisnými normami a preto je prítomnosť redukčného katalyzátora často nevyhnutná.

V súčasnosti existuje už náhrada katalyzátora. Mnohé technologicky vyspelejšie a inovatívnejšie, sú zatiaľ vyvinuté len na laboratórnej úrovni, ale nejaké náhrady katalyzátora sú už dostupné aj na trhu. Avšak autá sa stále predávajú s klasickým katalyzátorom a preto je rozumnejšie sa oň starať a šanovať si ho. 

Životnosť katalyzátora v prípade nefunkčnosti lambda sondy.
Nefunkčná lambda sonda výrazne znižuje životnosť katalyzátora.

Ako zabezpečiť čistý katalyzátor?

Tak, že ho budeme držať v čistote. Pokiaľ nedôjde k mechanickému poškodeniu (najčastejšie rozsypanie porcelánových častí, ktoré môžu úplne upchať výfuk a dôjde k zastaveniu motora), kazí sa len málo a to v dôsledku znečistenia. Jeho ochranu má viac menej na svedomí lambda sonda. Teda pokiaľ je lambda sonda zabezpečená, mal by byť aj katalyzátor v poriadku.

Lambda sonda a jej samotné čistenie

Čistenie lambda sondy môže byť mechanické, ktoré nie je takmer vôbec efektívne a väčšinou má za následok výmenu starej lambda sondy za novú, ale aj omnoho praktickejšie čistenie- chemické.

Chemické čistenie lambda sondy je celkovo efektívnejšie a jednoduchšie. Nenáročné pridanie produktu na to určeného pár krát do roka, bude vždy pohodlnejšie a účinnejšie, ako (v tomto prípade navyše úplne zbytočné) plazenie sa pod autom. Navyše tekuté čistidlo dokáže do nádrže naliať naozaj každý.

Akcia

Pro Tec Oxicat – Čistič lambda sondy a katalyzátora

Znižuje tvorbu emisií.
✅ Čistí lambda sondu aj katalyzátor.
Účinný aj proti najväčším nečistotám.

Čo od čistenia lambda sondy a katalyzátora očakávať?

Tieto produkty fungujú tak, že  rozpúšťajú nečistoty, a to aj také ako napríklad molekuly gumy, na sonde a aj na katalyzátore. Tým sa dosiahne správne fungovanie lambda sondy a správnym fungovaním lambda sondy, sa dosiahne správne fungovanie katalyzátora. Optimalizuje sa chod motora, spotreba paliva, ale aj množstvo emisií, čo má nielen pozitívny veľkoplošný (i keď malý) ekologický výsledok, ale aj umožní prechod cez STK-čku, ktorá sa práve v emisnej oblasti výrazne sprísnila.

Pozrite si video, kde sa dozviete ako skontrolovať a vymeniť lambda sondu.

Lambda sonda a katalyzátor si vyžadujú správnu starostlivosť

Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnostiam a zbytočným nákladom za opravu lambda sondy, jej výmena alebo výmena katalyzátora, odporúčame Vám tekutý čistič, ktorý vyčistí súčasne lambda sondu aj katalyzátor. Odstráni usadeniny sadze, gumy i živice. Je to vďaka odolnosti voči vysokej teplote akej je látka vystavovaná  v spaľovacej komore a tak prenikne až do výfukového systému a nečistoty rozpúšťa počas jazdy. Po pridaní dokáže chemické čistidlo katalyzátor aj sondu udržať čisté na nasledujúcich 10 000km jazdy, potom sa už odporúča meniť, (alebo po 3 mesiacoch). Prípravok je najlepšie pridať pred natankovaním ana trhu sú dostupné také, ktoré sú univerzálne – vhodné pre dieslové a benzínové ale aj hybridné systémy.

Kvalitný prípravok Vám vyčistí celý výfukový systém, nie len lambda sondu, katalyzátor, ale aj turbo a EGR ventil. 

Treba mať napamäti, že lambda sonda je neustále vystavovaná vysokým teplotám a to aj vtedy, keď je auto odparkované a preto sa výmene lambda sondy časom nedá vyhnúť, avšak jej údržbou sa dá výrazne oddialiť.

Starostlivosť a čistenie lambda sondy.
Správnou starostlivosťou môžete výrazne predĺžiť životnosť lambda sondy.

Pokiaľ sa pokazí lambda sonda, je veľká pravdepodobnosť, že sa poruchy začnú zosypávať ako domček z karát. Aj keď sa to môže preukázať až časom, môže to byť dôsledok práve poruchy lambda sondy. Prevencia sa v tomto prípade naozaj oplatí, keďže čistenie lambda sondy a katalyzátora je nenákladné a veľmi jednoduché. Nami odporúčaný prípravok od značky PROCAT Oxicat je univerzálnym a kvalitným riešením, o čom svedčí aj aktuálna recenzia na www.heureka.sk, kde má prípravok 94% spokojnosť. Zaručíte si ním optimalizovanie chodu motora, spotrebu paliva a redukujete emisie. Pri najmenšom vás už emisná kontrola nebude viac stresovať.

Chystáte sa na kontrolu STK ? Prečítajte si náš ďalší článok ako sa pripraviť na STK a EK.

TIP: Katalyzátor dobre prečistí krátkodobé „prehriatie“ motora, aj krátkych 5 km po diaľnici na vysokých otáčkach (140km/h na 4).4 KOMENTÁRE

 1. Dobry den, napisali ste pekny a velmi dolezity clanok. Som si vsak isty ze tam mate chybu, sposobenu bud zlym prekladom, alebo asi zlym pochopenim toho ako lambda sonda funguje. Ja niesom ziadny auto mechanik ani nic podobneho, ale pred nedavnom som sa tejto teme velmi venoval a videl som viac videi na tuto temu ak bude treba, mozem ich poskytnut. Podla mna mate chybu v tejto vete:“na základe nameranej a porovnanej hodnoty z lambda sondy pred a za katalyzátorom reguluje palivovú zmes v motore“ co si myslim, ze je nezmysel. Prva lambda sonda ma dva snimace, v predu aj v zadu. V predu meria hodnoty kyslika co vychadzaju priamo z motora a presne na opacnej strane ma senzor ktory snima hladinu kyslika okoliteho vzduchu a porovnava tieto dve hodnoty. Nameria presnu hodnotu kyslika vo vzduchu a podla toho vie kolko kyslika ma byt vo vyfukovych plynoch, pokial je vo vyfuku vela kyslika oproti tomu co ma byt, mysli si ze je tym padom vo valchoch malo paliva inymi slovami zmes je chudobna tak prida palivo aby sa hladina kyslika vo vyfukovych plynoch upravila do normalu, pokial je tam (vo vyfuku) malo kyslika alebo ziadny, mysli si ze moc paliva ide do valcov respektive do motora a vsetko palivo tym padom ani nemoze dobre alebo uplne zhoriet inymi slovami, jedna sa vtedy o bohatu zmes a vtedy zase znizi spotrebu paliva aby hodnoty kyslika vu vyfuku sa dostali do normy. Podobnymi slovami toto vysvetlenie mate aj vy v clanku napisane akurat ze chyba je ze uvadzate ze prva aj druha lambda sonda maju iba jeden snimac a to vo vyfuku a hodnoty kyslika sa porovnavaju medzi nimi dvomi, co je podla mna nezmysel, lebo toto vsetko robi iba ta prva sonda a potom uz pokracujete dobre ze na zaklade porovnania prvej a druhej sondy respektive hodnot z nich sa zistuje funkcnost katalizatora. Este by som doplnil ze ta prva lambda sonda (co je pred katalizatorom) odosiela hodnoty do riadiacej jednotky auta elektrickym napatim v rozmedzi od 0V (voltov) pri vysokom obsahu kyslika (cize chudobnej zmesy, ale samozrejme 0 je extremna iba teoreticka hodnota, minimalna hodnota) a 1V pri nulovej hodnote kyslika obsiahnutom vo vyfukovych plynoch (cize pri bohatej zmesy). Toto napriklad o tych voltoch v clanku nemate no podla mna je to dolezite tiez. Idealna hodnota napatia pre pomer 14,7 : 1 vzduchu k palivu je priblizne 0,575V. A este by som doplnil ze katalyzator sa znici, co bude podla mna dost casty pripad unikom oleja do valcov, kde potom pokracuje cez vyfuk do katalyzatora az ho zanesie natolko ze strati svoju funkciu co pri velkom uniku oleja moze byt relativne rychlo napriklad aj jeden rok a niesom si isty ze ten pripravok co spominate dokaze tento nespaleny motorovy olej usadeny v katalyzatore odstranim. Lebo v popise produktu o odstranovani oleja nieje nic.

  • Dobrý večer, veľmi sa ospravedlňujem, že nám tento koment unikol. Máte určite pravdu a opravíme to v článku, veľmi veľká vďaka.

   Vypadá to tak, že máte naozaj skúsenosti v tomto obore, chceli by ste pre nás kontrolvať články technického charakteru? Pre nás by to bola určite veľká pomoc. VeĽká vďaka za Váš čas a komentár.

   Želám krásny víkend, Rudolf Glasnák

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here