Čo znamená označenie motorových olejov?

1343

Celkové hodnotenie článku

5,0 rating

Označenie motorových olejov prezrádza základné informácie na výber oleja. Motorový olej sa skladá zo samotného oleja a z ďalších aditív, ktoré jeho vlastnosti vylepšujú. Kvalita základového oleja a označenie motorových olejov sú kľúčové. Základový olej rozhoduje o celkovej oxidačnej stabilite, ale aj udáva samotnú viskozitu. Správny olej zefektívni chod motora a zároveň bude chrániť jeho časti pred opotrebovaním.

motorovy olej
Olej je nutné vymienať v pravidelných intervaloch.

Každý motorový olej má označenie motorových olejov, ktoré opisuje hlavné vlastnosti oleja + oplýva inými predispozíciami, snažiac sa o to byť tým najlepším na trhu. Určite ste už na obale oleja zazreli označenie 15w40, prípadne podobné s inými číselnými hodnotami, čo však toto označenie motorových olejov znamená?

Funkcia motorového oleja

Samozrejme by ste mali vyberať motorový olej podľa typu auta a toho, aký Vám určil výrobca. Aby ste lepšie rozumeli tomu, čo do auta vlastne lejete, povieme si čo znamenajú označenia olejov, ale aj to aký olej do auta zvoliť a trochu o ich chemicko- fyzikálnych vlastnostiach.

Základné funkcie oleja sú:

✔️ mazanie,

✔️ ochrana motora.

Motorový olej musí v prvom rade dobre mazať. Zmenšenie trenia medzi jednotlivými časťami motora znižuje aj rýchlosť opotrebovania týchto častí. Túto vlastnosť veľmi uspokojivo spĺňa každý motorový olej ponúkaný spoľahlivými distribútormi a výrobcami.

Samozrejmosťou je viac-menej aj súčasná ochrana trecích plôch pred koróziou. Pokiaľ by motorový olej touto vlastnosťou neoplýval, sám by časom koróziu spôsobil.

Korózia v motore vzniká pod vplyvom nadbytku kyslých produktov, ktoré vznikajú pri spaľovaní paliva a majú tendenciu sa  kumulovať v oleji. Preto musí existovať chemická zásada, ktorá pH vyrovná, je to tak zvaná alkalická rezerva a je obsiahnutá vo všetkých detergentných aditívach do oleja.

Mobile motorový olej, označenie motorových olejov
Značka MOBIL patrí medzi špičku v kvalite.

Dnes už sa od motorového oleja očakáva, že bude vykonávať aj chemické čistiace procesy. Aditíva v oleji s detergentnými a disperznými (DD prísady) vlastnosťami  majú zabrániť usadzovaniu sadze, prachu, karbónových nánosoch, či akýchkoľvek iných nečistôt.

Detergentná zložka musí čistiť všetky mazané časti motora a disperzná zložka udržuje tieto nečistoty v neustálom rozptyle, čím bráni v ich ďalšom usadzovaní.

Efektivitu v tomto smere by ste určite od oleja mali očakávať.

Aký olej do auta zvoliť?

Pri výbere oleja treba začať od najzákladnejšej veci, ktorá vplýva na jeho funkčnosť – ročné obdobie.
Teplota okolia ovplyvňuje viskozitu oleja a tým aj jeho správanie.

Oleje poznáme:

✔️ letné (Monograde),

✔️ zimné (Monograde),

✔️ celoročné (Multigrade).

Najpoužívanejší u motoristov v našom podnebnom pásme je celoročný motorový olej.

Označenie motorových olejov

Označenie motorových olejov má takýto formát:

xW- y

Kde x a y predstavujú viskozitnú triedu oleja. V tabuľke (podľa SAE) si môžete pozrieť maximálne teploty, pri ktorých si olej zachováva svoje vlastnosti a normálnu funkčnosť podľa viskozitnej triedy.

Viskozitná trieda Teplota (°C)
0W -30
5W -25
10W -20
15W -15
20W -10
25W -5
20 20
30 30
40 40
50 50
60 60

Pozrime sa napríklad na motorový olej SHELL Helix HX7 10W-40

10W znamená, že olej môže byť používaný do maximálnej teploty  ̴ -20°C.

40 za pomlčkou vyjadruje najvyššiu možnú vonkajšiu teplotu na prevádzku oleja, v tomto prípade u nás neobvyklých, aj keď čoraz častejších, 40°C.

Okrem vhodného označenia motorových olejov, ktoré nasvedčuje teploty, ktoré by v našich končinách nemali byť prekročené, ponúka tento motorový olej aj iné výhody. Je vhodný do naftových áut a chráni motor aj pri studenom štarte. Má výbornú oxidačnú stabilitu a teda aj dlho vydrží.
Tiež treba spomenúť, že tento olej sa dá nazvať osvedčeným, keďže ho mnoho výrobcov automobilov udáva ako predpísaný a má mnohých spokojných uživateľov a pozitívných recenzií.

Trochu chémie a fyziky

Aké aditíva sa zvyknú pridávať do oleja?

✔️ Antioxidanty – Zabraňujú oxidácií oleja, ktorá ho degraduje a mení jeho vlastnosti. Napríklad, zdegradovaný olej už nie je ďalej schopný chrániť motor pred koróziou, ale tiež zhoršuje jeho viskozitné vlastnosti.

✔️ Detergenty – Čistia omývané plochy od rôznych usadenín a zabraňujú v ich vzniku. Tiež neutralizujú kyslé splodiny v motore alkalickou rezervou.

✔️ Disperzanty – Udržujú látky a nečistoty, ktoré by mali tendenciu sa v motore usadzovať, v neustálom rozptyle, čím im usádzanie neumožnia.

✔️ Inhibítory korózie – Chránia všetky omývané plochy pred koróziou, tým, že vytvárajú na plochách ochranné filmy

✔️ Modifikátory viskozity – Zabezpečujú vhodnú viskozitu oleja a jej vhodnú zmenu v závislosti teploty.

✔️ Depresanty – Znižujú bod tuhnutia oleja, vďaka čomu auto zvládne aj studený štart bez ujmy

✔️ Protipeniace prísady – Potláčajú penenie oleja pri prúdení motorom.

✔️ Modifikátory trenia – Zlepšujú trecie vlastnosti, tak, že vytvoria na kovovom povrchu ochrannú vrstvu, ktorá bráni priamemu kontaktu trecích plôch. Tým sa úroveň trenia zníži a trecie plochy sú menej namáhané.

Čo vlastne znamená viskozita?

Viskozita je vnútorný odpor kvapaliny proti šmykovej deformácií. Je závislá najmä od teploty, pričom so stúpajúcou teplotou viskozita klesá. Kvapalina je akoby „poddajnejšia“, čo sa dá dobre demonštrovať na príklade s medom.

Studený med, sa bude držať na mieste omnoho lepšie, ak by sme ho chceli dostať z nádoby bude klásť odpor. Omnoho jednoduchšie dostaneme z nádoby horúci med, ktorého viskozita sa so stúpajúcim teplom zvýši a jeho viskozita (a teda aj jeho kladený odpor voči treniu po stenách) bude nižšia.

Pri studenom štarte je dôležité aby mal olej nízku viskozitu- bol „tekutejší“ a tak sa rýchlejšie dostal do celého motoru. Čím nižšie je číslo pred W, tým menej viskózny je olej pri nižších teplotách.

Naopak, počas prevádzky motora, je nutné aby bol olej viskóznejší aby sa pod vplyvom tlaku, či teploty netrhal olejový film na trecích plochách.

Čím nižšia je viskozita oleja počas prevádzky motora, tým nižšia je aj spotreba paliva. Je to dvojsečná zbraň, keďže pri nízkej viskozite riskujete rýchlejšie zriedenie oleja a tým pádom aj jeho ochrannú funkciu.

Pokiaľ používate motorový olej s nízkou viskozitou, rátajte s tým, že ho budete musieť meniť častejšie.

Ako teda vybrať ideálny motorový olej?

Hneď na prvý pohľad vidíte označenie motorových olejov, či je vhodný pre podnebné pásmo, v ktorom sa pohybujete.

Okrem toho by ste mali výber prispôsobiť aj cestám na akých jazdíte a dĺžke tratí.

Ak jazdíte najmä po meste, olej bude rýchlejšie degradovať a bude nutné ho meniť častejšie.

Syntetické oleje by sa mali meniť po cca 25 000 najazdených kilometroch (za ideálnych podmienok), ak jazdíte výlučne krátke trasy do obchodu a podobne, výdrž oleja sa skracuje o polovicu.

Najkratšiu výdrž majú minerálne oleje, ktoré by sa mali meniť po cca 13 500 km. Polosyntetické po približne 15 000 km.

Pokiaľ obraciate každé euro dvakrát, investícia do kvalitného oleja, sa vám určite vráti. Motorový olej má vlastnosti, ktoré sú ku motoru šetrné, dokonca sú preň prospešné, preto tam nelejeme napríklad slnečnicový olej.
Motorové oleje sú dostupné v rôznych objemoch, najčastejšie 4 litrový a 1 litrový. 1 litrový motorový olej určený pre naftové motory, ale aj benzínový, napríklad olej CASTROL Magnatec 10W40 sú zaručenou kvalitou od najlepších výrobcov, ktorá Vás vyjde lacno.

Nezabúdajte ani na pravidelnú výmenu olejových filtrov. Pokiaľ na podobnú starostlivosť o auto nemáte čas, dodržujte pravidelné návštevy vášho autoservisu, kde vám určite pomôžu.

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here