Prvá pomoc, nie všetci si ju pamätáme

Prvá pomoc - pamätáte si ju? Viete, ako sa v prípade potreby správať a čo musíte vykonať? Zhrnuli sme pre vás to nevyhnutné!

1518

Celkové hodnotenie článku

Rated 5 out of 5

Predstavte si, že sa stanete svedkom dopravnej nehody alebo len tak kráčate po ulici a vidíte niekoho v ohrození života. Dokázali by ste poskytnúť prvú pomoc? Či už ste na otázku odpovedali áno alebo nie, nikdy nie je na škodu zopakovať si, ako by mala prvá pomoc vyzerať.

prvá pomoc, first aid
Dokážete podať prvú pomoc?

Čo je to prvá pomoc?

Prvá pomoc je najdôležitejším momentom pred príchodom záchrannej služby alebo lekára, pretože ak ide nám, našim blízkym alebo komukoľvek inému o život, ráta sa každá sekunda. Prvú pomoc môžeme nazvať aj ako súbor úkonov, ktoré môžu zachrániť život. Prvá pomoc sa delí na:

✔️ Technická prvá pomoc – jej podstatou je odstrániť vonkajšie fyzikálne a chemické príčiny, ktoré spôsobili úraz, otravu alebo náhle ochorenie, ktoré neustále zhoršujú stav postihnutého, zatiaľ čo ich vplyv trvá.

✔️ Zdravotnícka prvá pomoc – je súbor opatrení, ktoré pri náhlom ohrození alebo postihnutí zdravia cieľavedome a účinne obmedzujú rozsah a dôsledky ohrozenia alebo postihnutia zranenej osoby. Ďalej ju možno rozdeliť na zdravotnícku laickú prvú pomoc a zdravotnícku odbornú prvú pomoc.

✔️ Zdravotnícka laická prvá pomoc – je súbor základných odborných a technických zdravotníckych opatrení, poskytovaných spravidla bez špecializovaných prostriedkov. Súčasťou laickej prvej pomoci je privolanie odbornej pomoci a starostlivosť o postihnutého do jej príchodu.

Čo treba vedieť pri poskytnutí prvej pomoci?

Pri prvej pomoci je dôležité:

✔️ Zhodnotiť situáciu, v ktorej sa nachádza zranený, určiť druh poranenia a zároveň postupovať tak, aby nebol ohrozený náš vlastný život.

✔️ Poskytnúť prvú pomoc.

✔️ Zavolať na tiesňovú linku.

✔️ Pri rozsiahlych poraneniach je dôležité riešiť predovšetkým tie, ktoré priamo ohrozujú život.

prvá pomoc, ambulancia, sanitka
Prvá pomoc je na ceste!

KPR – kardiopulmonálna resuscitácia

Prvým a najdôležitejším krokom je zistiť vedomie a dýchanie zranenej osoby. To zistíme tak, že zraneného oslovíme:

➡️ reaguje – všetko v poriadku;

➡️ nereaguje – skúšame telesný podnet – uštipnutie, potrasenie.

Ak zranený nereaguje ani po telesnom podnete, snažíme sa zavolať niekoho na pomoc. Zatiaľ zistíme dýchanie. Jednu ruku priložíme na čelo, druhou pridvihneme bradu, zakloníme hlavu. Priložíme ucho k ústam a počúvame dýchanie, pričom zároveň sledujeme, či sa zdvíha a klesá hrudník. Pokiaľ zranený dýcha, dáme ho do stabilizovanej polohy. Ak však nedýcha, poskytneme KPR.

Zranený musí ležať na tvrdej podložke. Voláme na číslo záchrannej služby, ktoré je 155/112. Pokiaľ sa nám ozve operátor, vykonávame KPR.Nájdeme si stred hrudníka, ktorý sa nachádza medzi kľúčnou kosťou a rebrami. Priložíme spodnú časť dlane, preložíme ju druhou rukou, vystrieme lakte, hrudník stlačíme 30x, 5-6 cm hlboko, vo frekvencii 100 stlačení za minútu.

Stlačenia hrudníka striedame s 2 vdychmi do úst. Opäť priložíme ruku na čelo, druhou pridvihneme bradu, zakloníme hlavu. Teraz však aj stlačíme nos a dáme 2 vdychy do úst. Ak má osoba poranenú tvár alebo infekciu a nelapá po dychu, nie je vdýchavanie nevyhnutne potrebné. Nevyhnutná je však masáž srdca.

Ak sa vám základy KPR nechcú uložiť v hlave, možno vám pomôže priložené video alebo mobilná aplikácia prvej pomoci, ktorú budete mať vždy po ruke.

KPR pre deti

Opäť je dôležité zistenie vedomia. Na rozdiel od dospelých, ktorých oslovujeme menom, deťom zatlieskame pri tvári rukami. Voláme pomoc, zisťujeme dýchanie. Dýchanie zistíme miernym zaklonením hlavy dieťaťa, priložíme ucho k ústam a 10 sekúnd pozorujeme dvíhanie hrudníka. Ak necítime žiaden vzduch a nevidíme dvíhanie hrudníka, prejdeme na KPR, ktorú vykonávame na tvrdej podložke.

Deti do 1 roka:

Dieťa do jedného roka je potrebné oživovať opatrne!

Pri deťoch do 1 roka začíname 5 vdychmi do úst aj nosa, pri miernom záklone hlavy, pričom na každý vdych je potrebné nadýchnuť sa zvlášť. Pokiaľ nevidíme žiadnu zmenu, pokračujeme stláčaním hrudníka. Nájdeme si líniu bradaviek, pod ktorú umiestnime 2 prsty, ktorými stláčame hrudník 15x pri frekvencii 100-120 stlačení za minútu, do hĺbky 4 cm. Stláčanie striedame 2 vdychmi po dobu 1 minúty.

Deti od 1 roka:

Oslovíme dieťa, prípadne skúsime zatriasť, pokiaľ dieťa nereaguje, voláme pomoc, zisťujeme dýchanie. Pri deťoch od 1 roka, zakloníme hlavu, držíme nos a dávame 5 vdychov do úst. Pokiaľ stále nereaguje, pokračujeme 15 stlačeniami hrudníka, 5 cm hlboko, koncom dlane, po stlačení hrudníka dáme 2 vdychy a opäť 15 stlačení. Opakovať 1 minútu v pomere 15:2. Pokiaľ nemáme pri sebe žiadnu pomoc, voláme záchranku 155 a dáme hlasitý odposluch.

Takže, aký je teda priebeh prvej pomoci?

✔️ Postihnutého uložiť do vodorovnej polohy alebo ho opatrne odsunúť z nebezpečného miesta.

✔️ Zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest (čo dosiahneme zaklonením hlavy, predsunutím dolnej čeľuste, prípadne pri krvácaní do oblasti ústnej dutiny uložením v polohe na brucho).

✔️ Ak sa zastaví dýchanie, krvný obeh alebo sa zastaví dýchanie súčasne s krvným obehom, je potrebné začať neodkladnú resuscitáciu.

✔️ Ak sa obnoví dostatočné dýchanie a krvný obeh, treba postihnutého uložiť do stabilizovanej polohy na bok.

✔️ Po návrate vedomia kontrolovať dýchanie, priložiť studený obklad na hlavu.

✔️ Ak sa postihnutý nachádza v bezvedomí, nesmie sa mu podávať nijaký nápoj ani jedlo.

Prvá pomoc pri autonehode

V dnešnej dobe sa ľudia pretekajú s časom, čo sa nie vždy vypláca, a to hlavne pri nezodpovednom a rýchlom vedení vozidla. Častokrát sa práve kvôli rýchlej a neprispôsobivej jazde autom stáva na cestách čoraz viac dopravných nehôd. Občas je to len ľahká autonehoda, pri ktorej presne vieme čo robiť, no stane sa, že narazíme aj na dopravnú nehodu, ktorá je naozaj vážna, kde treba rýchlo jednať a práve vtedy je dobré vedieť, ako postupovať. Ako teda postupovať pri dopravnej nehode?

✔️ Zastaviť vozidlo 10 – 15 m za miestom nehody.

✔️ Zapnúť výstražný trojuholník vo vlastnom vozidle.

✔️ Pred vystúpením z auta je potrebné si obliecť reflexnú vestu.

✔️ Ak je to možné, vytiahnuť kľúč zo zapaľovania v havarovanom vozidle.

✔️ Zistiť rozsah poranenia osôb vo vozidle alebo mimo vozidla.

✔️ Zaistiť auto, aby nedošlo k jeho pohybu či prevráteniu (zatiahnutie ručnej brzdy, podloženie kolies)

✔️ Umiestniť výstražný trojuholník za vozidlom.

✔️ Skontrolovať stav vozidla (vytekanie kvapalín, chemikálií..)

Po zabezpečení okolia poskytujeme prvú pomoc, pričom sa držíme poradia:

✔️ Zistenie rozsahu poranení a počtu zranených osôb.

✔️ Vyslobodenie ranených s ohrozením života z vozidla.

✔️ Poskytnúť KPR, zastavenie krvácania, uloženie do stabilizovanej polohy pri bezvedomí; prevencia šoku.

✔️ Prehľadanie vozidla a okolia v prípade, že v ňom ostali zranené osoby alebo ich vymrštilo von z vozidla.

✔️ Volanie na tiesňovú linku.

✔️ Ošetrenie ostatných zranení ako napríklad zlomeniny, popáleniny, rany.

Čo oznamujeme tiesňovej linke pri dopravnej nehode?

Najzákladnejšie údaje, ktoré sa poskytujú pri telefonáte s operátorom sú:

✔️ Meno volajúceho, prípadne telefónne číslo.

✔️ Miesto, kde sa nehoda stala, snažiť sa povedať rôzne orientačné body, podľa ktorých sa záchranné služby budú vedieť orientovať.

✔️ Aký je to druh nehody – zrážka, požiar, pád.

✔️ Počet zranených osôb, ich približný vek a druh zranení.

Podľa situácie je možné, že sa vás bude operátor pýtať aj na iné zvláštne údaje alebo otázky. Dôležité však je upokojiť sa a čo najpresnejšie vedieť opísať danú situáciu, pretože niekedy sú aj tie najmenšie detaily tými najdôležitejšími.

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here