Všetko o brzdách a ich servise

4886

Celkové hodnotenie článku

5,0 rating

V celej konštrukcii vozidla brzdy a ich celý systém predstavujú jednu z jeho najdôležitejších častí a to hlavne z hľadiska bezpečnosti. Základnou funkciou bŕzd je zaistiť vozidlo proti jeho samovoľnému pohybu ako aj zabezpečiť jeho spomalenie. Brzdové doštičky sú ich súčasťou. Ich úlohou je vytváranie trenia, ktoré spomaľuje váš automobil. Brzdy a servis brzdových platničiek.

Brzdy ako športový doplnok auta.
Brzdy sú častokrát pekným športovým doplnkom auta, avšak ich správne fungovanie je pre každé vozidlo omnoho dôležitejšie.

V celej konštrukcii vozidla brzdy a ich celý systém predstavujú jednu z jeho najdôležitejších častí a to hlavne z hľadiska bezpečnosti. Základnou funkciou bŕzd je zaistiť vozidlo proti jeho samovoľnému pohybu ako aj zabezpečiť jeho spomalenie. Brzdové doštičky sú ich súčasťou. Ich úlohou je vytváranie trenia, ktoré spomaľuje váš automobil.

Brzdy sa rozdeľujú na dva základné druhy. Ktoré sú to?

Vo vozidlách všeobecne môžeme nájsť dva druhy bŕzd. Sú to kotúčové alebo bubnové brzdy.

Kotúčové brzdy

Na kotúčovej brzde sa nachádza kotúč, ktorý je pripevnený priamo ku kolesu vozidla. Tento kotúč sa skladá z tlmiča, v ktorom sú umiestnené malé hydraulické piesty stláčané tlakom z hlavného valca. Počas brzdenia piesty tlačia na brzdové platničky na oboch stranách kotúča. Trenie vytvorené stlačením spôsobuje spomalenie alebo zastavenie vozidla.

Bubnové brzdy

Bubnové brzdy sú zložené z brzdového bubna, ktorý je pripevnený k vnútornej strane kolesa. Pri stlačení brzdového pedála tlačí hydraulický tlak dve brzdové čeľuste proti brzdovému bubnu. Tie sú poháňané valčekom, ktorý ich rozťahuje, čím dochádza k treniu a to spôsobí spomalenie alebo zastavenie vozidla.

TOP

Čistič bŕzd

Čistí a odmastňuje celé povrchy, odstraňuje aj odolné a zapečené nečistoty. Vysokovýkonná formula zabezpečuje efektívne a ohľaduplné čistenie bŕzd, karburátorov, častí spojok a prevodoviek. Odstraňuje olej, mastnotu, silikóny a zanesenie zo všetkých povrchov.


Brzdové kvapaliny

Brzdová kvapalina predstavuje neodlúčiteľnú časť hydraulického brzdového systému. Brzdová kvapalina pracuje tak, že prenáša silu do tlaku, aby sa brzdná sila dostala na maximum. Kvapaliny je možné rozdeliť do dvoch základných položiek, ktorými sú kvapaliny na báze glykolu a tie, ktoré obsahujú silikón. Najznámejšie brzdové kvapaliny sú DOT 3, DOT 4, DOT 5DOT 5.1. Tieto číselné označenia hovoria o bode varu tekutiny. Čím je číslo nižšie, tým je nižšia aj teplota varu tekutiny. Brzdová kvapalina na báze glykolu má dve nevýhody. Jednou z nich je, že priťahuje vodu, preto je potrebné, aby ste kvapalinu vo vašom vozidle menili minimálne každé dva roky. Časom absorbuje vodu, čím sa brzdová účinnosť znižuje. Veľmi opatrní buďte pri jej dopĺňaní, lebo spôsobuje koróziu lakovaných povrchov.

Brzdová kvapalina DOT5 je založená na silikóne. Veľkou výhodou tejto kvapaliny je, že neabsorbuje vodu a nepoškodzuje natreté povrchy. Veľmi dôležité je, aby ste nikdy nezmiešali rôzne typy brzdových kvapalín. Odporúčame zakúpiť vždy novú brzdovú kvapalinu, z dôvodu predídenia kontaminácie vody.

Ak spozorujete jeden z týchto 6 signálov, najlepším riešením bude návšteva servisu.

1. Hlučné brzdy

Ak začnete počuť pri použití brzdy hluk, je to znamenie, že Vaše brzdové obloženie je opotrebované, znečistené alebo zanesené. Je potrebné, aby ste ich čo najskôr vymenili, lebo môže dôjsť k poškodeniu kotúča a to už je nákladnejšia oprava.

2. Vibrujúci brzdový pedál

Ak pociťujete pri brzdení vibrácie alebo tlmenie volantu, môže to mať za následok krivý kotúč alebo zadreté brzdy. Vtedy sú brzdové lanká zaseknuté a nie je možné pohnúť kolesom. V lepšom prípadne sa koleso iba točí, čím sa viac zahrieva. Ďalším signálom je nedostatok brzdovej kvapaliny vo vozidle, čo by mohlo spôsobiť poškodenie kovových kontaktných bodov.

Nesprávne uvoľňovanie brzdového strmeňa je tiež dôvodom vibrovania. Jeho úlohou je stlačiť brzdové platničky proti kotúčom, čo spôsobí spomalenie vozidla.  

3. Brzdenie vozidla na jednej strane

Ak spozorujete, že vám vozidlo brzdí iba na jednej strane, môže to signalizovať zlyhanie brzdovej hadice alebo problém so strmeňmi. Môže sa stať, že jeden z brzdných strmeňov aplikuje počas brzdenia väčší tlak, čo spôsobí nevyvážené zastavenie vozidla.

4. Jemný brzdový pedál

V prípade ak zistíte, že Váš brzdový pedál sa pohybuje ľahšie, je nutné okamžite navštíviť odborníka. Môže dôjsť ku vzniku vlhkosti alebo vniknutie vzduchu do brzdového systému. Všeobecne platí, že ak máte ručnú brzdu, pedál by sa mal zastaviť viac ako 8 cm od podlahy.

5. Únik kvapaliny

Ak pociťujete pri stlačení brzdového pedála, že je mäkký okamžite sa obráťte na servisného technika. Mäkká brzda signalizuje, že uniká tekutina z hlavného valca alebo niekde v inej časti brzdového systému. Hlavný valec má nádrž, ktorá obsahuje brzdovú kvapalinu, ktorá sa pri použití brzdy posúva cez tenké potrubie a vytvára hydraulický tlak. Pri úniku kvapaliny z tohto systému sa brzdové platničky nebudú môcť pripevniť ku kotúčom, čo spôsobí problémy pri brzdení vozidla.

6. Zápach brzdy počas jazdy

Zápach pri brzdení, hlavne vo svahoch je znakom prehriatej brzdy alebo spojky. Po spozorovaní tohto zápachu je potrebné okamžite zastať na bezpečnom mieste a skontrolovať ručnú brzdu. Uistite sa, že je úplne voľná a nechajte brzdy vychladnúť. V prípade, že tento zápach budete ignorovať, môže riskovať ohrev brzdovej kvapaliny až k bodu varu, čo vám môže spôsobiť poruchu brzdenia.

Nepríjemný zápach pri prehriatí bŕzd.
Pri prehriatí môžu brzdy nepríjemne zapáchať.

Brzdové obloženie

Brzdové obloženie je dôležitou súčasťou brzdového systému. Materiál brzdového obloženia je pripevnený ku kovovému podkladu. Brzdové platničky prichádzajú do kontaktu s kotúčom a vytvárajú trenie, ktoré spôsobuje spomalenie. Obloženie chráni kotúče pred priamym kontaktom s kovovou podložkou, čím sa zabraňuje rýchlemu opotrebovaniu a častému nahrádzaniu kotúčov. Veľmi dôležité je skontrolovať kvalitu a vhodnosť materiálu, pretože platničky z tvrdších brzdových materiálov môžu spôsobiť rýchlejšie opotrebenie brzdových kotúčov alebo bubnov. Pre lepšie predstavenie ako funguje brzdový systém si môžete pozrieť video.

Ako fungujú brzdové platničky

Brzdový systém pozostáva z niekoľkých častí, ktoré prenášajú činnosť vodiča na fyzickú silu, ktorá zastaví auto. Dôležitým komponentom tohto systému sú brzdové platničky, ktoré sa dotýkajú a pôsobia na brzdové kotúče tlačením a trením. Táto činnosť pôsobiaca na brzdový kotúč je to, čo spomalí a zastaví koleso. Brzdové platničky sú  vystavované veľkému namáhaniu pri každom spomalení alebo zastavení vozidla. Väčšinou sa vyrábajú zo zmesi železa, medi, ocele a grafitu. Dôvod prečo sa vyrábajú kovové brzdové platničky je ich efektívna nákladovosť. Sú veľmi tvrdé a to ich robí odolnými. Samotné kovové brzdové platničky držia dobre, ale často negatívne ovplyvňujú iné časti brzdy. Kovové brzdové platničky fungujú veľmi dobre hlavne keď je teplo. Na druhej strane keď je zima, zastavenie môže trvať o niečo dlhšie, pokiaľ sa brzdové platničky nezohrejú.

Pýtate sa ako zabezpečiť dlhšiu životnosť bŕzd a brzdových platničiek? Tu prinášame pár tipov pre Vaše brzdy.

1. Mať dostatok času na zastavenie. Pri „dupnutí na brzdu“ resp. okamžitom a prudkom zastavení vozidla, vaše brzdy trpia a tým sa aj rýchlejšie opotrebúvajú.

2. Zbavte sa zlých zlozvykov. Jedným z najhorších zlozvykov, ktoré sa vyskytujú u vodičov, zväčša začiatočníkov je stláčanie brzdy ľavou nohou. Stláčanie brzdy ľavou nohou a pritom držanie pravej nohy stále na plyne vedie k zaťaženiu brzdového systému, ktoré neurobí nič pre zastavenie auta, len spôsobí jeho predčasné opotrebenie.

3. Sledujte tok dopravy. Venujte väčšiu pozornosť doprave, na základe toho budete vedieť včas reagovať a spomaliť, keď spomalia autá pred vami. Nebudete musieť v tak častých intervaloch využívať brzdu a bude vám stačiť len zníženie rýchlosti. Napríklad pri jazde na diaľnici.

4. Udržiavajte vozidlo čo najľahšie. Niektorí ľudia majú tendenciu skladovať vo svojom aute veľa vecí, čím sa zvyšuje aj hmotnosť. To následne vedie k väčšiemu zaťaženiu, ktoré musia brzdové platničky znášať pri zastavení. Nevzťahuje sa to však len na prenášané predmety v aute. Kolesá, stereo systémy a ďalšie rôzne prispôsobenia môžu spôsobiť, že auto bude viac zaťažené, čoho následkom bude skrátenie životnosti bŕzd a brzdového obloženia.

Auto nesmie byť zbytočne preťažené.
Aby boli brzdy 100% účinné auto by nemalo byť zbytočne preťažené.

5. Namažte brzdy každé 2 roky. Namazanie bŕzd pomôže hlavne tým, že vaše brzdy budú fungovať efektívnejšie a ich vnútorné komponenty dlhšie. Namastenie by sa malo vykonávať hlavne preto, že brzdová kvapalina priťahuje vodu. Pri opakovanom používaní brzdy alebo počas náhleho núdzového brzdenia sa môže táto vlhkosť začať „variť“, čo spôsobuje zníženie účinnosti brzdenia. Spôsobuje tiež vnútornú koróziu, ktorá znižuje životnosť brzdových súčiastok ako sú napríklad gumové tesnenia.

Zlé brzdové obloženie môže vážne poškodiť váš automobil.

Hovorí sa, že nie vždy to najdrahšie je najlepšie, samozrejme to platí aj z opačnej strany. Na niektorých veciach sa jednoducho neoplatí šetriť. A medzi tieto spadajú aj brzdy a ich ďalšie príslušenstvo. Samozrejme to nie je vždy len o cene daného komponentu, ale vo veľkej miere s tým súvisí aj štýl jazdenia.

Výhodná cena

Údržbový sprej na brzdy

Vysoko výkonné mazivo, ktoré je odolné voči vysokým teplotám a tlakom. Chráni brzdy a brzdové komponenty, poskytuje dlhodobú ochranu pred hrdzou a koróziou. Predchádza a eliminuje pískanie bŕzd a zaisťuje ich spoľahlivú funkciu. Chráni pred soľou, vodou, kyselinami a žeravinami.


Viac času na zastavenie, jednoduché spomalenie a vyhýbanie sa preťaženiu Vášho automobilu ako aj ďalšie zmeny v návykoch jazdenia, môžu predĺžiť životnosť a výkon bŕzd. Desiatky eur môžete ušetriť ak budete jazdiť na „zdravých“ brzdových platničkách, pretože tie sú úzko späté s ďalšími komponentmi automobilu ako sú kotúče, pneumatiky a pod. Pri používaní zlých brzdových platničiek, môže dôjsť k postupnému poškodeniu aj ďalších komponentov, čo sa častokrát odráža na vyšších cenách pri opravách.  

Brzdy a servis. Kedy ho navštíviť?

Medzi základné úlohy údržby vášho vozidla, ktoré nemôžete ignorovať je servis bŕzd. Pre tých menej všímavých alebo zábudlivých dáva už samotné vozidlo signály, že nie je niečo v poriadku. Zvyčajne sú to zvuky alebo svietiace kontrolky, ktoré signalizujú, že je čas, aby vaše vozidlo prešlo profesionálnou kontrolou.

Pravidelný servis bŕzd nesmie byť podceňovaný.
Pravidelný servis bŕzd by ste nemali podceňovať.

Brzdový systém je potrebné pravidelne kontrolovať. Vaše brzdy by mali prejsť rukami odborníkov približne každých 6 mesiacov alebo po každých 10 000 najazdených kilometroch, aby ste zabezpečili ich správny výkon. V prípade ak spozorujete tieto znaky, viete že Váš systém potrebuje údržbu:

  • vaše auto ťahá na jednu stranu,
  • volant alebo brzdový pedál pri brzdení vibruje,
  • brzdy sú ťažko alebo veľmi ľahko stlačiteľné,
  • kontrolky systému ABS (protiblokovacieho systému) sa rozsvietia.

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here