Všetko o prevodovkách v automobiloch

10979

Celkové hodnotenie článku

Rated 4.8 out of 5

Moderná prevodovka musí spĺňať požiadavky, ktoré si vyžadujú požiadavky doby. Sú nimi veľký výkon pri minimálnej spotrebe paliva či dosiahnutie optimálnych otáčok. Umožňuje brzdiť vozidlo motorom pri jazde z kopca. Slúži na radenie prevodových stupňov, zaradenie spätného chodu pri cúvaní. Treba mať na pamäti, že zaradenie spiatočky sa vykonáva len vtedy, keď je vozidlo v nehybnom stave. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prevodovky.

Rozdiely medzi automatickou a manuálnou prevodovkou

Rozdiel medzi automatickou a manuálnou prevodovkou súvisí s používaním pedálov. Manuálna prevodovka má 3 pedále – spojka, brzda, plyn. Manipulácia s prevodovkou si vyžaduje stlačenie spojky. Ak má vozidlo automatickú prevodovku, vozidlo má len  2 pedále – brzda a plyn.

Rozdiel je aj v bezpečnosti, ktorá je pri automatickej prevodovke vyššia ako pri manuálnej. Pretože vodič nemusí dávať dole ruku z volantu počas jazdy. Pri necitlivom riadení taktiež znižuje šancu na poškodenie motora.

V minulosti bola pripisovaná menšia spotreba paliva manuálnej prevodovke. Dnes to už neplatí. Moderné automatické prevodovky dokážu šetriť pohonné hmoty veľmi efektívne.

Niektorí vodiči preferujú automatickú prevodovku, pretože si počas jazdy nevyžaduje častú manipuláciu s pedálmi v závislosti od otáčok motora a tým je pre nich jazda pohodlnejšia. Na druhej strane manuálna prevodovka poskytuje väčší zážitok z jazdy. Takýto argument považujú za výhodu najmä tí, ktorí milujú šoférovanie a jazdu si chcú naplno užiť.

Automatická prevodovka poskytuje vodičovi väčší komfort. Ak sa nachádza v dlhej kolóne nemusí pri každom pohybe stláčiť spojku.

Automatické prevodovky sú v Európe čoraz obľúbenejšie. Jedným z hlavných dôvodov je stále lepšia dostupnosť automobilov s automatmi. Kvôli veľkému dopytu sa ich automobilové spoločnosti rozhodli vyrábať a používať aj v slabších autách.

Automatické prevodovky sú už takmer nevyhnutnou súčasťou nových vozidiel.

Typy automatických prevodoviek

Základným typom automatických prevodoviek je tradičná automatická prevodovka, ktorú k motoru pripája hydraulický menič točivého momentu. Druhým základným typom je automatická prevodovka s dvojitou spojkou. Tá má dve hydraulické spojky umiestnené v spoločnom puzdre. Oba typy dokážu meniť prevodové stupne bez zásahu riadenia prostredníctvom hydrauliky alebo elektroniky. Existuje viacero typov automatických prevodoviek hydrodynamická, hydrodynamická s uzamykaním, hydromechanická, mechanická automatická, DSG, CVT.


TOP

Čistenie automatickej prevodovky

Spoľahlivo odstraňuje usadeniny v celom olejovom okruhu automatickej prevodovky. Odstraňuje zoxidované olejové nečistoty, kvôli ktorým vznikajú komplikácie s radením rýchlosti v automatickej prevodovke. Je určený pre všetky typy automatických prevodoviek.

Kedy sa prevodovka kazí?

Hoci je prevodovka ľahko ovládateľná, mechanizmus je zložitý. Vzhľadom na svoju zložitosť si vyžadujú vyššie výdavky na opravu. Mali by ste preto poznať niekoľko hlavných chýb, ktoré zapríčiňujú ich kazivosť.

Jednou z najčastejších chýb pri automatickej prevodovke je jej uvedenie do parkovacej polohy „P“ ešte počas toho, ako je vozidlo v pohybe. Táto poloha funguje ako zámok medzi prevodovými stupňami. Zabraňuje ich otáčaniu a pohybu vozidla. Pri náhlom premiestnení do prevodového stupňa „P“ môže dôjsť k poškodeniu k prevodových kolies a parkovacieho mechanizmu. Aby ste tomu zabránili, musíte s vozidlom úplne zastať použitím brzdy, a až potom zmeniť polohu prevodovky na „P“.

Niektorí vodiči pri jazde z kopca veria, že zaradením prevodovky do polohy „N“ znížia spotrebu paliva automobilu. Pokiaľ je vozidlo v neutráli, vodič stráca kontrolu nad rýchlosťou. Tento krok je zbytočný, pretože moderné automatické prevodové systémy už pri takejto jazde automaticky znižujú množstvo paliva.

Ďalšou chybou, ktorá spôsobuje kazivosť je presun medzi jednotlivými prevodovými stupňami pri zmene smeru automobilu dopredu alebo dozadu bez toho, aby ste prevodovku vrátili do polohy „N“. Takýto spôsob ničí vnútorné prevody prevodovky. Najskôr musíte s vozidlom zastaviť, umiestniť prevodovku do polohy „N“, a potom sa pohnúť v požadovanom smere.

Pre lepšie pochopenie ako manipulovať s automatickou prevodovkou si pozrite video.

Pri manuálnych prevodovkách vodiči nechávajú ruku na riadiacej páke. Pre mnohých vodičov je to zvyk, vďaka ktorému dokážu rýchlo reagovať a zmeniť prevodový stupeň. Neuvedomujú si, že váhou svojej ruky vyvíjajú tlak, ktorý by mohol poškodiť vidlice.

Zásadnou chybou je preraďovanie rýchlosti bez použitia spojky. Nedopúšťajú sa jej len začiatočníci ale aj skúsenejší vodiči. Pri takomto manévri je potrebné vystihnúť správny pomer otáčok motora. V opačnom prípade trpí vidlica a ozubené kolieska, čo má za následok predčasné opotrebenie prevodovky.

Prevodovka sa kazí aj vtedy, ak je vystavená vyššej záťaži. K väčšiemu zaťaženiu dochádza vtedy, ak je stlačená spojka a zaradená rýchlosť pri dlhšom státí v kolóne, pred semaforom alebo v kopci.

Ako fungovať v zápche?

Na cestách je čoraz viac áut. Kolóny či zápchy už nie sú ničím výnimočným ale stávajú sa každodennou súčasťou cestnej premávky. Ak sa ocitnete v takejto situácií, mali by ste dbať na spôsob vášho riadenia, aby bolo k vášmu autu ale aj ostatným účastníkom čo najviac ohľaduplné.

Väčšina vodičov sa dopúšťa častej chyby tým, že v zápchach stoja dlhú dobu so stlačenou spojkou, brzdou a zaradenou rýchlosťou. Robia to najmä z toho dôvodu, pretože si myslia, že doba státia bude krátka a chcú byť čím skôr pripravení na ďalší posun. Takýto spôsob je pre prevodovku rovnako aj pre spojku a brzdy veľmi zaťažujúci. Šetrnejší spôsob je vyradenie rýchlosti do neutrálu a zatiahnutie ručnej brzdy.

Pri pohybe v kolóne sa ničí hlavne spojka a to vtedy, keď sa auto pohne z miesta, prejde krátky úsek a opäť zastane. Ideálnejším spôsobom je plynulé posúvanie vpred aspoň minimálnou rýchlosťou. Preto nezabúdajte dodržiavať odstup od auta pred vami.

Na manuálnu prevodovku stále nedajú mnohí šoféri dopustiť.

Predĺženie životnosti prevodovky a servis

Životnosť prevodovky závisí od mnohých faktorov. Predĺženie jej životnosti dokáže ovplyvniť hlavne samotný vodič. Závisí to od jeho schopností, spôsobu jazdy, celkového prístupu k starostlivosti, údržbe a pravidelnému servisu. Vplyv má takisto aj teplota. Ak sa prehrieva motor, dochádza k prehrievaniu prevodovky. Výsledkom je zníženie jej funkčnosti. Je potrebné sledovať ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny.

Výhodná cena

Zlepšenie výkonu manuálnej prevodovky

Znižuje odber a zaručuje optimálne mazanie v celom teplotnom rozsahu. Uľahčuje radenie a znižuje hlučnosť pri teplotných výkyvoch. Pôsobí proti oxidácií prevodového oleja. Vhodný pre všetký manuálne prevodovky, diferenciály a prídavné prevodovky. Nepoužívať do automatických prevodoviek a do prevodoviek s mokrou spojkou.

Prevodovka dokáže spoľahlivo pracovať niekoľko desiatok rokov. Vyžaduje si správne zaobchádzanie bez zbytočného preťažovania. Kľúčová je aj pravidelná výmena oleja a filtra. Opotrebovaný olej stráca svoje požadované vlastnosti a tým ovplyvňuje funkčnosť celej prevodovky. Najlepšou prevenciou je kontrolu a prípadnú výmenu oleja v automatickej prevodovke alebo manuálnej plánovať.

Výmena oleja v manuálnej prevodovke

Pri výmene oleja v manuálnej prevodovke, by sa mali dodržiavať špecifikácie, ktoré sú predpísané od výrobcu. V manuálnej prevodovke by sa mal meniť olej po 60 000 km – 70 000 km. Ak ste v nej vymenili olej a ide za studena ťažšie, tento problém môže byť spôsobený zlým výberom oleja, ktorý nespĺňa požadovanú špecifikáciu. Taktiež je dôležité, aby bolo doplnené jeho správne množstvo.  

Výmena oleja v automatickej prevodovke

Značné množstvo porúch automatických prevodoviek vzniká v dôsledku opotrebovaného oleja. Začínajúcu poruchu si vodič ani nemusí všimnúť. Po dlhšom čase môže dôjsť k poškodeniu alebo úplnému znefunkčneniu automatickej prevodovky. Pravidelná výmena oleja v automatickej prevodovke je preto veľmi dôležitá. Mala by sa vykonať po najazdení 60 000 km. Tento interval závisí aj od spôsobu jazdy. Pokiaľ býva prevodovka výrazne zaťažovaná, interval by mal byť kratší.

Výmena oleja sa na prvý pohľad nemusí zdať náročná, no vyžaduje si určitú odbornosť. Automatické prevodovky majú oproti manuálnym zložitejšiu konštrukciu a neodbornou manipuláciou by ste ju mohli poškodiť. Preto je vhodné vyhľadať kvalitný a spoľahlivý servis, ktorý nie len zabezpečí výmenu oleja a mazív s potrebnou špecifikáciou, ale aj opotrebovaných dielov.

Prevodovka predstavuje zložitý systém.
Prevodovka predstavuje zložitý systém ozubených kolies.

Čo je spojka a ako funguje

Spojka je patrí medzi pohonné ústrojenstvo každého vozidla, ktorá umožňuje odoberanie výkonu motora. Je umiestnená medzi motorom a prevodovkou. Spojka spĺňa niekoľko úloh. Prenáša krútiaci moment motora k prevodovke. Prerušuje krútiaci moment medzi motorom a prevodovkou. Chráni motor a ďalšie diely, ktoré slúžia k prenosu krútiaceho momentu pred preťažením. Preklz zabezpečuje netrhavé rozbiehanie.

Princíp fungovania spojky spočíva v tom, že pohybujúci sa automobil má kotúče, ktoré sú na konci hnacieho a hnacieho hriadeľa, pritláčané k sebe silnou pružinou. Trenie, ktoré vzniká medzi kotúčmi umožňuje spoločné otáčanie hriadeľov a pohyb vozidla.

Čo spojke najviac škodí

K vyššej kazivosti spojky prispieva jej dlhé držanie. Najčastejšie k tomu dochádza pri státí v kolónach alebo pri jazde z kopca, kedy sa vodiči snažia znížiť rýchlosť intenzívne stlačenou spojkou a brzdou. Vyššia záťaž spojky vyvoláva jej zohriate na vysokú teplotu, čím môže spojka „zhorieť“. Začne sa z nej šíriť ostrý, štipľavý zápach.

Spojke škodí aj jej časté stláčanie. Prítlačné ložisko sa pri každom stlačení oprie o otáčajúcu membránovú pružinu. Pružina sa rýchlo otáča a vzniká vzájomné trenie. Po určitom čase môže dôjsť k vysokému opotrebeniu až zlomeniu zubov pružiny.

Po vypnutí motora auta sa neodporúča nechávať zaradenú rýchlosť. Dochádza k poškodeniu spojky, pretože zaradená rýchlosť vyvíja záťaž na jej kotúč.

Citlivé zaobchádzanie so spojkovým pedálom môže zvýšiť životnosť spojky a celej prevodovky v aute.

Servis spojky

Porucha spojky môže súvisieť s jej prekĺzaním, čo sa dá spozorovať podľa správania motora. Aj malý náznak problému môže viesť k veľkej poruche, ktorá si bude vyžadovať investíciu väčšej čiastky peňazí.

Oprava spojky patrí v porovnaní s inými časťami vozidla medzi tie lacnejšie položky. Pokiaľ sa vám niečo so spojkou nezdá, vyhľadajte servis poskytujúci kvalitné služby.

5 rád ako pri šoférovaní šetriť prevodovku a spojku

1. Preč s nohou zo spojkového pedála

Odkladať si nohu na spojkový pedál patrí medzi zlozvyk, ktorý by mal odstrániť každý vodič. Hoci si to vodiči neuvedomujú, na spojku je vyvíjaný tlak. Dochádza k opotrebeniu spojkového ložiska alebo prekĺznutiu spojky a tým k jej celkovému zníženiu životnosti.

2. Pri státí vyraďte rýchlosť

Ak stojíte v zápche alebo na semafore a máte stlačenú spojku so zaradenou rýchlosťou, dochádza k zvýšenému opotrebeniu týchto častí. Oveľa lepším spôsobom je vyradenie rýchlosti a zatiahnutie ručnej brzdy.

3. Pri státí a rozjazde v kopci použite ručnú brzdu

Niektorí vodiči, najmä vodičky sa dopúšťajú veľkej chyby tým, že pri státí v kopci a následnom rozjazde nepoužívajú ručnú brzdu, ale po celý čas majú stlačenú spojku a brzdu. Pomocou pripravenej spojky v „zábere“ a zaradenou rýchlosťou si myslia, že sa do kopca ľahšie pohnú. Zabúdajú na to, že takýto spôsob výrazne znižuje životnosť spojky. Moderné vozidlá už disponujú asistentom, ktorý pomáha tento problém riešiť.

4. Pri nízkych otáčkach podraďte

Auto by malo byť zaťažované rovnomerne. Preto ak máte nízke otáčky, nesnažte sa hnať výkon auta naplno ale radšej podraďte. Inak by ste dali poriadne zabrať motoru, spojke a ďalším dielom, ktoré by boli namáhané vysokými vibráciami.

5. Spojku púšťajte rovnomerne

Spojku by ste nemali púšťať ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly. Mali by ste nájsť rovnomernosť medzi komfortom a šetrným prístupom ku spojke. V opačnom prípade dochádza k zníženiu životnosti pohonného ústrojenstva.

Chystáte sa meniť prevodovkový olej? Prečítajte si článok z našej dielne a vyberte si ten správny olej do svojho automobilu.

1 komentár

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here