Výpoveď PZP

Viete, kedy môžete vypovedať poistnú zmluvu? Aké tlačivo k tomu budete potrebovať?

900

Celkové hodnotenie článku

Rated 5 out of 5

Poisťovne ponúkajú rôzne balíčky povinného zmluvného poistenia. Ak nie ste s vaším súčasným PZP spokojný, môžete ho zrušiť a uzatvoriť si výhodnejšie. Viete, v akom časovom predstihu musíte výpoveď PZP doručiť do poisťovne? Z akých iných dôvodov môžete od zmluvy odstúpiť a budú vám vrátené peniaze? Dozviete sa v tomto článku.

výpoveď PZP, povinné zmluvné poistenie, ulica, domy, auto, ľudia
Výpoveď poistnej zmluvy musíte realizovať najneskôr 6 týždňov pred skončením poistného obdobia.

Výpoveď poistnej zmluvy

Povinné zmluvné poistenie musíte mať uzatvorené najneskôr v prvý deň používania vášho nového alebo ojazdeného vozidla. Poistná zmluva sa uzatvára zvyčajne na dobu neurčitúpoistným obdobím je jeden rok.

Tak, ako ste toto poistenie uzavreli, je možné ho aj vypovedať.

Výpoveď poistnej zmluvy musíte doručiť do poisťovne, osobne alebo poštou, najneskôr 6 týždňov pred skončením poistného obdobia. V tento deň musí byť výpoveď už doručená do poisťovne, inak nebude platiť.

PZP môžete vypovedať z dôvodu, že vám končí poistné obdobie a nie ste spokojný s výškou ceny, službami poisťovne alebo ste našli lepšiu ponuku.

Zo zákona môžete poistenie auta ukončiť k výročnému dňu – deň, kedy ste uzatvorili PZP. Tento deň zistíte podľa zmluvy alebo na zelenej karte.

Dôvody výpovede

Zákonné poistenie auta môžete zrušiť aj inak, ako len vypovedaním zmluvy 6 týždňov pred skončením poistného obdobia.

Poistenie auta môže zaniknúť aj z týchto dôvodov:

  • predaj vozidla,
  • darovanie vozidla,
  • zošrotovanie vozidla,
  • krádež vozidla,
  • vyradenie vozidla z evidencie,
  • vzájomnou dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
  • neuhradením poistného v stanovenom termíne,
  • bez udania dôvodu, do 2 mesiacov od uzatvorenia,
  • po škodovej udalosti do 1 mesiaca od oznámenia,
  • podľa osobitného predpisu zmluvných podmienok.

Pri týchto dôvodoch je potrebné k výpovedi priložiť aj kópie dokumentov, ktoré preukážu oprávnenie výpovede.

PZP sa nedá zrušiť len na základe predaja alebo daru, ale až po prepise vozidla na nového majiteľa. Preto pri predaji auta je potrebné priložiť kúpno-predajnú zmluvutechnický preukaz s údajmi nového majiteľa.

Pri zošrotovaní vozidla je potrebné doložiť doklad o likvidácií. V prípade krádeže vozidla je potrebný spísaný protokol od polície.

Pri vyradení sa zašle s výpoveďou aj oznámenie o vyradení z evidencie vozidiel. Pri nezaplatení poistného, zmluva zanikne automaticky, ak nebolo zaplatené do 1 mesiaca od jeho splatnosti.

výpoveď pzp, povinné zmluvné poistenie, vintage car
Predaj vozidla patrí k najčastejším dôvodom výpovede PZP.

Ako zrušiť PZP?

Povinné zmluvné poistenie sa dá vypovedať rýchlo a jednoducho vyplnením tlačiva, ktoré si stiahnete na internete. Toto tlačivo je verejne dostupné a majú ho na svojich webových stránkach aj poisťovne.

Výpoveď zmluvy je možné realizovať len 1 krát za rok, a to vždy písomne, ku dňu výročného dňa.

Po vypísaní tlačiva a udania dôvodu zrušenia poistky na auto, ho doručíte do poisťovne. Výpoveď môžete doručiť, buď osobne na pobočku alebo poslať poštou, v dostatočnom predstihu.

Netreba zabudnúť, že výpoveď musí mať poisťovňa už 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia, teda najneskôr 42. deň pred výročným dňom. 

Ak sa rozhodnete výpoveď doručiť do poisťovne osobne, vypýtajte si od pracovníka poisťovne kópiu zmluvy aj s potvrdením, aby ste mali o tom doklad. Pri zaslaní výpovede poštou sa táto informácia nachádza vo vzore.

Kto môže vypovedať zmluvu?

PZP môže vypovedať poistník, ktorý uzatváral toto poistenie, je zapísaný v zmluve a je majiteľom vozidla.

V prípade, že poistník nemôže zmluvu vypovedať z rôznych dôvodov, môže tým poveriť inú osobu, ktorá bude mať plnú moc vypovedať poistenie za neho. To isté platí aj pri firmách, kedy je poverený štatutárny orgán alebo iná osoba.

Vrátenie poistného

V prípade, že neukončujete PZP k výročnému dňu, do výpovede nezabudnite uviesť, akým spôsobom chcete, aby vám boli zaslané peniaze. Keďže PZP sa platí na celý rok, tak za mesiace, kedy poistenie už nebudete využívať, vám bude vrátený preplatok. Peniaze si môžete nechať poslať na bankový účet alebo poštou poukážkou na adresu.

výpoveď pzp, vzor výpovede, vintage car, wv
Vzor výpovede vám automaticky vygeneruje online generátor.

Výpoveď PZP – vzor  

Vzory výpovede pre jednotlivé dôvody zániku PZP si môžete stiahnuť na výpoveď PZP vzor.

Online generátor výpovede

Na internete je dostupný online generátor výpovede PZP. Tento generátor vám po vybraní poisťovne, s ktorou máte uzatvorené PZP, sprístupní vzor výpovede s údajmi zvolenej poisťovne. Tento vzor si len stiahnete a vypíšete.

Vzor výpovede pre jednotlivé dôvody zániku PZP si môžete stiahnuť na – výpoveď PZP vzor.

V ďalšom online generátore si môžete sami vybrať dôvod zániku. Po vypísaní vašich osobných údajov a údajov o vašom vozidle, vám generátor automaticky vystaví výpoveď, ktorú si už len stiahnete, podpíšete a môžete zaniesť do poisťovne.

Týchto online generátorov je na internete viac, je len na vás, ktorý si zvolíte.

Kam zaslať výpoveď

Aby ste nemuseli hľadať adresy poisťovní, pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku s adresami všetkých 12 poisťovní, ktoré poskytujú PZP. V tabuľke sa nachádza aj odkaz na tlačivo o výpovedi PZP, ktoré je dostupné na webových stránkach niektorých poisťovní.

POISŤOVŇAODKAZ NA TLAČIVOADRESA
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Kolárska 6, 811 06 Bratislava
KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s.Výpoveď poistnej zmluvy – KOOPERATIVAŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislava
AXA Poisťovňa, a.s.Výpoveď poistnej zmluvy – AXAKolárska 6, 811 06 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s. odštepný závod GenertelVýpoveď poistnej zmluvy – GenertelLamačská cesta 6257/3/A, 841 04 Bratislava
ČSOB Poisťovňa, a.s.Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
UNION Poisťovňa, a.s.Výpoveď poistnej zmluvy – UNIONKaradžičova 10, 814 53 Bratislava
UNIQA Poisťovňa, a.s.Krasovského 15, 851 01 Petržalka
Wüstenrot Poisťovňa, a.s.Karadžičova 6857/17, 825 22 Bratislava
KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s.Výpoveď poistnej zmluvy – KOMUNÁLNAŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
Groupama Poisťovňa, a.s.Miletičova 559/21, 821 09 Ružinov
Onlia – UNION Poisťovňa, a.s.Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Zvážte svoj výber

Ak sa chystáte zrušiť vaše súčasné PZP a vybrať si nové, prečítajte náš článok – Ako si vybrať PZP?

Portál na porovnanie PZP vám zoradí všetky ponuky poisťovní od tých najlacnejších až po tie najdrahšie. Na základe vami zadaných osobných údajov a údajov o vašom aute si môžete vybrať to najvhodnejšie povinné zmluvné poistenie.

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here