Zakladáte si autoservis? Poradíme Vám

2545

Celkové hodnotenie článku

4,4 rating

Chceli by ste si založiť vlastný autoservis? Zozbierali sme najčastejšie otázky a odpovede, ktoré súvisia so založením autoservisu. Poďme sa pozrieť na to, čo Vás čaká a neminie.

Autorizovaný alebo neautorizovaný autoservis?

Priblížme si najskôr, aký je rozdiel medzi autorizovaným a neautorizovaným autoservisom.

Autoservis sa zameriava na výmenu oleja, diagnostiku auta, rôzne opravy ako napr. opravy pneumatík, oprava autoskla či nastavenia a kontrola vozidiel.

Autorizovaný autoservis musí spĺňať všetky medzinárodné normy, vykonáva garančné prehliadky a má všetky náhradné diely. Neautorizovaný nemôže vykonávať garančné prehliadky a ani nemá všetky náhradné diely.

Opravy vykonávané v autoservise.
Pri zakladaní autoservisu si premyslite, na aké opravy sa budete zameriavať.

Pri stavaní a umiestnení autoservisu majte na pamäti, že musí zodpovedať hygienickým požiadavkám, požiadavkám požiarnej bezpečnosti a ochrany podzemných a povrchových vôd.

Kedy kolaudovať autoservis?

Ako prvé si musíte podať žiadosť o začatie kolaudácie. Odporúča sa ju podávať vtedy, ak viete, že napr. o 2 týždne bude všetko pripravené na spustenie prevádzky. Kolaudácia by mala trvať od podania do kolaudačného rozhodnutia 30 dní, v zložitých prípadoch sa to môže predĺžiť až do 60 dní. Do vydania kolaudačné rozhodnutia je užívanie autodielne nezákonné.

Rozmery autodielne nie sú štandardizované, jej veľkosť závisí od vybavenia dielne a hlavne praktickosti.

CARHELP

Zakladáš si autoservis?

Máš v pláne si založiť autoservis? Neváhaj sa nám ozvať poradíme ti a pomôžeme s rozbehnutím tvojho biznisu.

Hygienická kontrola

Po získaní kolaudačného rozhodnutia, môžete zavolať hygienickú kontrolu, ktorej predložíte toto rozhodnutie a príslušné dokumenty.

Priestory, v ktorých bude otvorená autodielňa musí schváliť hygiena. Táto povinnosť platí aj v prípade, že si ju otvárate na živnosť. Je potrebné podať žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky na príslušnom úrade verejného zdravotníctva.

Predtým ako Vám príde hygiena na kontrolu, dôkladne pripravte svoju autodielňu podľa požadovaných štandardov, ktoré by mala spĺňať, aby nenastali zbytočné komplikácie alebo sa Vám nepredĺžil termín otvorenia autoservisu.

Štandardy pri kontrole autoservisu.
Pri kontrole musí Váš autoservis spĺňať požadované štandardy.

Je potrebné, aby ste mali zabezpečené dostatočné osvetlenie, umývadlo s tečúcou a pitnou vodou a vykurovanie, aby sa dalo pracovať v každom období.

Taktiež musíte zabezpečiť vetranie priestorov, aby škodlivé látky v ovzduší neohrozili Vaše zdravie a nevzniklo nebezpečenstvo výbuchu. V tomto prípade závisí, na aké opravy sa budete zameriavať. Pokiaľ sa budete zameriavať aj na opravu motorov, budete potrebovať hadicu, ktorá zabezpečí odsávanie výfukových plynov.

Zvažujete akým opravám by ste sa chceli venovať? Prečítajte si článok na aké opravy sa pri zakladaní autoservisu ideálne zamerať.

Ak si chcete založiť autodielňu v blízkosti domu, sociálne zariadenie v dielni nemusíte riešiť, pokiaľ by sa nachádzala 10 m od domu. Takáto vzdialenosť je vyhovujúca a hygiena Vám to schváli.

Ako nakladať s nebezpečným odpadom?

Pri práci v autoservise treba rátať so vznikom nebezpečného odpadu. Pre nakladanie s nebezpečným odpadom potrebuje autoservis súhlas. Je dôležité, aby bol vybavený zariadením pre správne nakladanie s odpadmi. Na použité a znečistené filtre, utierky, obalové materiály a rôzne nebezpečné odpady sú potrebné koše. Na bežné činnosti ako je výmena oleja, odčerpávanie paliva, brzdovej kvapaliny či oprava laku, budete potrebovať sudy na kvapalné látky. Ak budete vymieňať autobatérie, je potrebné ich umiestňovať do špeciálneho kontajnera.

Pokiaľ budete chcieť z autoservisu vypúšťať odpadovú vodu do kanalizačnej siete, musíte zabezpečiť, aby sa dosiahlo zloženie odpadovej vody, ktoré vyžaduje osobitný predpis.

Bude Váš autoservis vybavený dvojstĺpovým zdvihákom?

Dvojstĺpový zdvihák patrí medzi veľmi užitočné a praktické zariadenia, ktoré sa zíde v každom autoservise. Využijete ho nielen pri oprave vozidiel, ale aj pri prácach na karosérií alebo pneumatík.

Na trhu existuje viacero druhov zdviháku, no dôležitá je aj jeho zdvíhacia kapacita. Výber zdviháku by mal teda závisieť od toho, aký typ vozidiel budete najčastejšie opravovať.

Zdojstĺpcový zdvihák v autoservise.
Pri výbere zdviháku sa zamerajte na jeho zdvíhaciu kapaciu.

Zdviháky, ktoré sú do 2,5 tony, bez problémov zvládnu zdvihúť väčšinu osobných automobilov. Zdviháky do 3,5 až 6 t zdvihnú väčšinu dodávkových vozidiel. Ak však budete servisovať aj ťažké nákladné autá, budete potrebovať zdvihák s nosnosťou nad 6 ton.

Stavebné požiadavky

Podlaha, na ktorej bude umiestnený zdvihák musí byť vodorovná. Hrúbka betónovej podlahy pod zdvihák závisí od platne. Pri rozmere platne 4×3 m, by mala mať podlaha hrúbku minimálne 20 cm. Kvalita betónu by mala byť C20/25. Nový betónový podklad musí byť dostatočne silný, aby uniesol nielen váhu samotného dvojstĺpcového zdviháka, ale aj zdvihnutého auta. Podľa odporúčaní, podklad by mal vyzrievať 28 a viac dní.

V prípade, že vo svojej autodielni nemáte celoplošnú podlahu nezúfajte. Môžete pod každý stĺp zviháku použiť pätky. Pozrite si montáž dvojstĺpového zdviháka.

Môže byť dvojstĺpový zdvihák umiestnený pod prístreškom?

Podľa odporúčaní výrobcu, zdvihák by nemal byť umiestnený vonku. Niektoré autodielne ho napriek týmto odporúčaniam majú umiestnený von pod prístreškom a nemajú s zdvihákom problém. Treba si však jeho umiestnenie dobre zvážiť. Problém môže nastať hlavne v zime, keď vonku mrzne. Vtedy tuhne hydraulický olej, čo by mohlo poškodiť čerpadlo.

CARHELP

Zakladáš si autoservis?

Máš v pláne si založiť autoservis? Neváhaj sa nám ozvať poradíme ti a pomôžeme s rozbehnutím tvojho biznisu.

Dvojstĺpový zdvihák patrí medzi vyhradené zariadenia, preto je potrebné, aby ste mali revíznu správu, ktorá sa obnovuje každý rok.

Viete, aké ďalšie vybavenie autodielne potrebujete pre vybavenie autoservisu?

Servis dvojstĺpového zdviháka

Dvojstĺpový zdvihák nie je lacnou záležitosťou, preto je potrebná jeho pravidelná údržba a servis, vďaka ktorým môžete predĺžiť jeho životnosť.

Zdvihák by ste mali čistiť, aby sa zbytočne na ňom nevytvárali usadeniny a pohyblivé časti pravidelne mazať. Dôležité je aj dodržiavanie servisných intervalov výmeny hydraulického oleja, ktorý na seba viaže vzdušnú vlhkosť. Tá ovplyvňuje vlastnosti oleja, na kovových dieloch vytvára koróziu, čím vznikajú poruchy a netesnosti. 

Ak to so založením autoservisu myslíte vážne, budete potrebovať získať živnostenské oprávnenie. V našom článku Vám poradíme, ako postupovať pri založení živnosti.

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here